Skocz do zawartości

Czerwiec

XXX sesja Rady Powiatu Konińskiego

30 czerwca, o godz. 10.00 rozpocznie się XXX sesja Rady Powiatu Konińskiego.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o płatnościach bezpośrednich i innych płatnościach realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla gospodarstw z powiatu konińskiego w roku 2008.
7. Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych.
8. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2008 roku.
9. Informacja o działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz przygotowaniach Powiatu Konińskiego do sezonu turystycznego 2009 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu rozwoju lokalnego dla powiatu konińskiego na rok 2006 i lata 2007-2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Wykwalifikowana kadra".
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Mała przedsiębiorczość".
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk.
18. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2009 rok
19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
21. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
22. Zamknięcie obrad.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting