Skocz do zawartości

Czerwiec

Realizacja projektu "Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego"

Na realizację projektu "Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego" w ramach działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Powiat Koniński otrzymał 177 500,00 zł.

Stypendia przyznano 71 uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, pochodzącym z obszarów wiejskich i uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego. Stypendium na rok szkolny 2008/2009 w wysokości 250,00 zł miesięcznie, przyznane maksymalnie na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy, otrzymało: 4 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, 19 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie i 48 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F.Chopina w Żychlinie.

Realizowany projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting