Skocz do zawartości

Czerwiec

Posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego

19 czerwca o godz. 14.00, w siedzibie urzędu odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego.

Zgodnie z porządkiem obrad, Zarząd przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Konińskiego w sprawie:
- dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2009 rok,
- udzielenia pomocy finansowej gminom: Grodziec, Krzymów oraz Kramsk,
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
- zatwierdzenia do realizacji projektów: "Wykwalifikowana kadra" oraz "Mała przedsiębiorczość",
- przyjęcia aktualizacji "Planu rozwoju lokalnego dla powiatu konińskiego na rok 2006 i lata 2007 - 2013"

W dalszej części posiedzenia, Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:
- upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli i zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie projektu "Wykwalifikowana kadra" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VI: Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie dla Poddziałania 6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie;
- upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli i zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie projektu "Wykwalifikowana kadra"
- regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie,
- opinii dotyczącej ustalenia lokalizacji drogi gminnej na działce o nr geod. 5092/2 w miejscowości Racięcin, gmina Wierzbinek,
- powołania komisji w celu przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Konińskiego, położonych na terenie gminy Stare Miasto, obręb Żychlin, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 592, 593, 667/1, 668/1, 682, 683, 873.
Podczas posiedzenia Zarząd zaopiniował także wnioski o pomoc finansową ze środków PFOŚiGW w 2009 r. oraz poruszył temat gospodarki łowieckiej w obwodach dzierżawionych na terenie powiatu.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting