Skocz do zawartości

Czerwiec

Podpisano kolejne Porozumienie na rzecz ochrony konińskich jezior

Zapewnienie możliwości gospodarczego wykorzystania jezior oraz stworzenie optymalnych warunków rozwoju turystyki i rekreacji w rejonie Kanału Ślesińskiego, to główny cel podpisanego wczoraj w Starostwie, Porozumienia na rzecz ochrony konińskich jezior.

Od sześciu lat, samorządy: powiatu konińskiego, miasta Konina i gminy Ślesin oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu planują wspólne przedsięwzięcia służące utrzymaniu właściwego poziomu i jakości wód konińskich akwenów.

2 czerwca, zaproszenie Starosty na spotkanie w tej sprawie przyjęli: Andrzej Sybis z-ca Prezydenta Miasta Konina, Władysław Kocaj z -ca Burmistrza Ślesina oraz Witold Kamiński z-ca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania ubiegłorocznych działań podejmowanych przez samorządy na rzecz jezior Kanału Ślesińskiego oraz omówienia aktualnego stanu ich wód.

Następnie, po uzgodnieniu planów inwestycyjnych na rok 2009, podpisano Porozumienie w sprawie ochrony konińskich jezior, które ustala m.in., że wymagany poziom wody osiągany będzie poprzez: prowadzenie skoordynowanej gospodarki wodnej na zbiorniku Jeziorsko, uzupełnianie wody na szczytowym stanowisku Kanału Ślesińskiego do poziomu 83,40 mnmp (poprzez jej pompowanie z rzeki Warty) a także optymalną pracę śluzami w Pątnowie i Gawronach.

Wykonanie zadań określonych w Porozumieniu powierzono Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu a każdy z samorządów zadeklarował partycypację w kosztach ich realizacji w wysokości 10.000 zł. Strony zobowiązały się także do bieżącego analizowania, koordynowania i oceny efektów działań podjętych w ramach Porozumienia.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting