Skocz do zawartości

Czerwiec

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego, w obrębie działania Starostwa Powiatowego w Koninie, kwalifikacja wojskowa, która "zastąpiła" dawny pobór, przeprowadzona została w terminie od 5 maja do 23 czerwca br. Miała ona na celu uregulowanie stosunku do służby wojskowej mieszkańców powiatu podlegających stawieniu się do kwalifikacji, poprzez ustalenie ich zdolności do służby wojskowej i przeniesienie do rezerwy bez odbywania czynnej służby wojskowej.

Do stawiennictwa przed Powiatową Komisją, w roku bieżącym wezwano1090 mężczyzn rocznika podstawowego ( tj. urodzonych w 1990r.), 11 osób z roczników starszych oraz 7 kobiet i 2 ochotników.
Kwalifikacja wojskowa przebiegała bez zakłóceń, a frekwencja wyniosła 98, 3%. Na 18 osób, które nie stawiły się przed Komisją, aż w 12 przypadkach nie usprawiedliwiono nieobecności. Główną przyczyną niestawiennictwa był wyjazd do pracy zagranicą i niedopełnienie obowiązku zgłoszenia tego faktu odpowiednim organom. Ponadto, dwie osoby uchylające się od obowiązku stawienia do kwalifikacji zostały doprowadzone przez policję.
Powiatowa Komisja Lekarska przebadała łącznie 1043 osoby. Poza wywiadem i badaniem uwzględniała także dokumentację medyczną przedstawioną przez poborowych.
W przypadku podejrzenia choroby lub pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia, Komisja kierowała na badania specjalistyczne.
Za zdolnych do odbywania służby wojskowej oraz pełnienia takiej służby poza granicami kraju uznano 923 osoby ( tj. 89,4 % badanych). Pozostałe zakwalifikowane zostały jako niezdolne, w tym 1 osoba czasowo, 68 - w czasie pokoju i trwale - 41 osób. Na badania dodatkowe, Komisja skierowała 55 osób.
Koordynatorem kwalifikacji wojskowej w powiecie konińskim było Biuro Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych konińskiego Starostwa. Nad jej sprawnym przebiegiem czuwali także członkowie Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 1, przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie, pracownicy urzędów gminnych oraz pracownicy ewidencji zatrudnieni na czas trwania kwalifikacji.

Pierwsza kwalifikacja wojskowa w powiecie konińskim przebiegła bez zakłóceń.

Pierwsza kwalifikacja wojskowa w powiecie konińskim przebiegła bez zakłóceń.
Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting