Skocz do zawartości

Czerwiec

Można już składać wnioski w ramach programu "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nowy program pn. "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI".

Celem strategicznym projektu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

W ramach poszczególnych obszarów programu, beneficjenci mogą uzyskać pomoc na: wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, likwidację barier transportowych, dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach samorządów powiatowych dotyczących rozwoju infrastruktury służącej edukacji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie (tel. 063 2430307) w Oddziale Wojewódzkim PFRON ( tel. 061 8435516) oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting