Skocz do zawartości

Czerwiec

III KONIŃSKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Z inicjatywy Fundacji "Podaj Dalej", 3 czerwca br., konińskie Starostwo będzie gospodarzem III KONIŃSKIEGO FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH.

Tegoroczna edycja Forum Inicjatyw pozarządowych odbędzie się pod hasłem "FUNDUSZE DLA III SEKTORA. W ramach zajęć warsztatowych w grupach, uczestnicy spotkania będą mogli pozyskać wiedzę na temat możliwości pozyskiwania funduszy na działalność i rozwój swojej organizacji.

Gościem specjalnym Forum będzie Barbara Margol - Prezes Nidzickiego Funduszu Lokalnego, uhonorowana wspólnie z mężem Krzysztofem, tytułem Społecznicy Roku 2008 przez tygodnik NEWSWEEK. W trakcie wykładu inauguracyjnego "AKTYWNOŚĆ LOKALNA - sztuka zjednywania ludzi i pozyskiwania funduszy" Barbara Margol podzieli się doświadczeniami z prowadzenia organizacji pożytku publicznego.

Celem, organizowanych od trzech lat, Forum jest wspieranie organizacji pozarządowych poprzez stwarzanie możliwości bieżącego komunikowania się, dystrybuowania informacji o pojawiających się źródłach finansowania, możliwościach szkolenia oraz partnerstwach w projektach a także zacieśniania współpracy z samorządem.


W programie tegorocznego Forum:
11.00 Powitanie Gości: wicestarosta Małgorzata Waszak,
11.15 AKTYWNOŚĆ LOKALNA - sztuka zjednywania ludzi i pozyskiwania funduszy - Prezes Nidzickiego Funduszu Lokalnego Barbara Margol,
11.45 Inicjatywy lokalne w mieście i powiecie 2008/2009 - prezentacje organizacji pozarządowych,
12.40 Pozyskiwanie funduszy dla organizacji pozarządowych:
- Europejski Fundusz Społeczny - Przedstawiciel Konińskiej Izby Gospodarczej - ROEFS,
- pozostałe źródła - publiczne, prywatne, krajowe i zagraniczne - Przedstawiciel Centrum PISOP,
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny - projekty inwestycyjne - Przedstawiciel Punktu Informacyjnego WRPO,
Zajęcia warsztatowe w dwóch grupach:
I.organizacje zajmujące się pomocą społeczną,
II.organizacje zajmujące się sportem, kulturą i turystyką
13.50 Dyskusja i podsumowanie - propozycja wspólnej organizacji Dnia Osób Niepełnosprawnych w dniu 3 grudnia 2009r.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting