Skocz do zawartości

Aktualności 2008

17 stycznia br. odbędzie się Posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego.
 
Porządek Posiedzenia Zarządu
 
1. Przyjęcie porządku posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 30/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie:
3.1. określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński,
3.2. najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu konińskiego, w tym działających w zakresie oświaty ( nie będących nauczycielami),
4.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:
4.1. powołania komisji konkursowej,
4.2. określenia wysokości kwot dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Konińskiego,
4.3. przekazania ruchomości stanowiącej mienie powiatu (bus)
4.4. przekazania ruchomości stanowiącej mienie powiatu ( komputery),
4.5. wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Konińskiego do składu komisji inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa podlegającego przekazaniu na rzecz Powiatu Konińskiego,
4.6. zaopiniowania projektu planu wojewódzkiego gospodarki odpadami,
4.7. wyrażenia zgody na umieszczenie Herbu Powiatu Konińskiego na samolocie Aeroklubu Konińskiego w Kazimierzu Biskupim,
4.8. regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie,
4.9. udzielenia upoważnienia do podpisywania umów,
4.10. harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 r.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2007 roku,
6. Aneks do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie i Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ślesinie.
7. Informacja nt. Stypendium Starosty Konińskiego dla uczniów i studentów w 2008 r. w 2008 roku.
8. Sprawozdanie z wykonania planu kontroli finansowej za 2007 rok.
9. Plan kontroli finansowej na 2008 r.
10. Zatwierdzenie Planu zakupów na 2008 rok.
11. Opinia w sprawie nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych.
12. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Zarządu Powiatu

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting