Skocz do zawartości

Wrzesień

XXII sesja Rady Powiatu Konińskiego

26 września br., o godz. 13.00 w sali 252 siedziby konińskiego Starostwa odbędzie się XXII sesja Rady Powiatu Konińskiego.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie o realizacji programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na terenie Powiatu Konińskiego.
7. Raport z wykonania powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
8. Informacja o gospodarowaniu Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok.
9. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Koninie dotycząca składowiska odpadów w m. Goranin, gm. Ślesin.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Aktualizacji powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2008-2012".
11. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2008 roku.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dotyczącej zasad wsparcia finansowego, merytorycznego i organizacyjnego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie, w realizacji zadania polegającego na utworzeniu i działalności Zakładu Aktywności Zawodowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Skulsku oraz włączenia założonej szkoły do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego w Żychlinie oraz włączenia założonej szkoły do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu w Skulsku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Technikum Uzupełniającemu w Żychlinie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Konińskiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2008 rok.
20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
21. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
22. Zamknięcie obrad.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting