Skocz do zawartości

Wrzesień

Posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego

17 września br., o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Koninie odbędzie się Posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego
 
1.Przyjęcie porządku posiedzenia.
2.Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 47/08 z dnia 19 sierpnia 2008 r.
3.Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego:
3.1.zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację;
3.2.w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego zasad wsparcia finansowego, merytorycznego i organizacyjnego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie, w realizacji zadania polegającego na utworzeniu i działalności Zakładu Aktywności Zawodowej;
3.3.założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Skulsku oraz włączenia założonej szkoły do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie;
3.4.nadania Statutu Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu w Skulsku;
3.5.założenia Technikum Uzupełniającego w Żychlinie oraz włączenia założonej szkoły do Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. F. Chopina Żychlinie;
3.6.nadania Statutu Technikum Uzupełniającemu w Żychlinie;
3.7.w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2008 r.;
4.Raport z wykonania powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
5.Informacja o gospodarowaniu Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok.
6.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:
6.1.uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew;
6.2.uzgodnienia projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla odkrywek węgla brunatnego Jóźwin IIA, Jóźwin IIB i Kazimierz Północ na obszarze Gminy i Miasta Kleczew;
6.3.opinii dotyczącej pozbawienia drogi Nr 2531C, na odcinku od miejscowości Zagajewice do drogi wojewódzkiej nr 246 ( teren powiatu inowrocławskiego ) kategorii drogi powiatowej;
6.4.opinii dotyczącej wniosku Wójta Gminy Wierzbinek o ustalenie lokalizacji drogi na działce nr 5092/2 w m. Racięcin;
6.5.opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi gminnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 94/1, obręb Lisiec Wielki, gmina Stare Miasto, dotychczasowej kategorii.
7.Aneksy do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2008/2009:
7.1.Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie;
7.2.Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale;
7.3.Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im F. Chopina w Żychlinie;
7.4.Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie;
7.5.Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie;
8.Informacja nt. przebiegu Dożynek Wojewódzko-Diecezjalnych 2008,
9.Sprawy bieżące.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting