Skocz do zawartości

Wrzesień

Posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego

26 września br., o godz. 11.30 w siedzibie Starostwa odbędzie się Posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego.
 
Porządek posiedzenia
1.Przyjęcie porządku posiedzenia.
2.Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 48/08 z dnia 17 września 2008 r.
3.Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie:
3.1.powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów;
3.2.powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Kramsk;
4.Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2008 r.
5.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:
5.1.zmieniającej uchwałę w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych nieruchomości stanowiących drogi na terenie gminy Sompolno do kategorii dróg gminnych;
5.2.w sprawie użyczenia nieruchomości;
5.3.zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 r.
6.Aneksy do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2008/2009:
6.1.Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie;
6.2.Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale.
7.Sprawy bieżące.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting