Skocz do zawartości

Sierpień

Z działalności Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie

Mieszkańcy powiatu konińskiego coraz chętniej korzystają z pomocy Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.
 
W ciągu sześciu miesięcy tego roku, z oferty Ośrodka skorzystało już 420 osób będących w trudnej sytuacji życiowej. Dla porównania, w pierwszym roku funkcjonowania palcówki, specjalistyczną pomocą objętych zostało zaledwie 355 mieszkańców.
 
Warto przypomnieć, że początkowo Ośrodek dysponował dwoma pracownikami, którzy koncentrowali się głównie na pracy w terenie. Do placówki zgłaszało się też niewielu potrzebujących, bowiem przemoc w rodzinie traktowana była przez społeczność wiejską jako temat „tabu”.
 
Z każdym rokiem, ośrodek rozwijał się i profesjonalizował swoją ofertę. Obecnie, radą i pomocą służy wykwalifikowana grupa specjalistów: psycholog, prawnik, specjalista ds. niepełnosprawności oraz specjaliści pracy z rodziną, pełniący dyżury w siedzibie placówki w Ślesinie a także (od stycznia bieżącego roku) w ośrodkach gminnych i na Komendzie Miejskiej Policji w Koninie. Ośrodek uruchomił także telefon zaufania, umożliwiający uzyskanie porady z zachowaniem pełnej anonimowości. Bardzo bogata oferta programowa Placówki obejmująca: interwencję kryzysową, wsparcie środowiskowe, poradnictwo rodzinne, pracę ze sprawcą przemocy, punkt porad o prawach i uprawnieniach, również w sytuacji niepełnosprawności, całodobowy hostel w sytuacjach interwencyjnych, umożliwia pomoc rodzinie w rozwiązywaniu jej problemów u źródła. Od zapewnienia bezpośredniego kontaktu i wsparcia po umożliwienie intensywnego leczenia i terapii zarówno krzywdzonym członkom rodziny jak i sprawcom.
 
Placówka pełni ważną rolę w rozwiązywaniu różnych problemów społecznych, jest też specyficznym „pogotowiem ratunkowym” w sytuacjach związanych z kryzysami emocjonalnymi.
 
Doświadczenia płynące z funkcjonowania Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej potwierdzają trafność decyzji o jego powołaniu. Z każdym rokiem, wzrasta zarówno ilość mieszkańców powiatu korzystających z różnych form pomocy, jak i skuteczność działań podejmowanych przez Ośrodek. Zaangażowanie jego pracowników oraz opieka i wsparcie samorządów: powiatowego i gminnych pozwalają Placówce wychodzić naprzeciw potrzebom społecznym i rozszerzać działalność o nowe formy pomocy. W najbliższym czasie Ośrodek zakupi 5 komputerów, 5 drukarek i kserokopiarkę dla zespołu wsparcia w gminach, które w całości sfinansowane zostaną przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.
 
Pomoc w Powiatowym Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz telefonicznie codziennie przez całą dobę.
 
Podczas dyżurów w gminach, specjaliści z Ośrodka przyjmują:
  • w Golinie - I wtorek miesiąca, w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w godzinach 7.30 – 10.30,
  • w Rzgowie/Starym Mieście (zamiennie) – II wtorek miesiąca, w Urzędzie Gminy (Rzgów) bądź Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Stare Miasto) w godzinach 7.30 – 10.30,
  • w Wierzbinku – III wtorek miesiąca, w Urzędzie Gminy, w godzinach 7.30 – 9.00,
  •  w Sompolnie – III wtorek miesiąca, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w godzinach 9.30 – 11.00,
  • w Kleczewie – IV wtorek miesiąca w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach 7.30 – 9.00
 
W ramach dyżurów w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie (Niebieski Pokój):
  • Specjalista pracy z rodziną przyjmuje:- we wtorek w godzinach11.30 – 13.30,
          - w czwartek w godzinach 14.00 – 15.30
 
  • Prawnik przyjmuje:
          - we wtorek w godzinach 11.30 – 13.30,
          - w środę w godzinach 16.00 – 18.00
 
  • Psycholog przyjmuje:
         - w czwartek w godzinach 14.00 – 15.30
 
  • Pracownik socjalny ds. niepełnosprawności

        -  w czwartek w godzinach 15.30 – 17.00

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting