Skocz do zawartości

Sierpień

W konińskim Starostwie trwają prace remontowo – budowlane

Budynek, w którym znajduje się siedziba Starostwa został zbudowany w latach 50-tych XX wieku przez Kopalnię Węgla Brunatnego i służył jako hotel robotniczy. W 1998r. został przekazany Starostwu Powiatowemu w Koninie na jego siedzibę.
 
Zły stan techniczny obiektu, jak i jego poprzednie przeznaczenie wymagały dostosowania do nowych potrzeb oraz stworzenia przyjaznych warunków pracy, jak i obsługi interesantów. Stąd też, samorząd powiatu konsekwentnie inwestuje w poprawę struktury funkcjonalnej Starostwa.
 
Aby usprawnić warunki obsługi oraz uczynić urząd bardziej dostępnym dla mieszkańców powiatu uruchomiono na parterze budynku starostwa sale obsługi rejestracji pojazdów oraz wymiany dokumentu prawa jazdy a także, z myślą o osobach niepełnosprawnych, zamontowano w urzędzie windę osobową (inwestycja kosztowała 93.300 zł i została sfinansowana ze środków budżetu powiatu). Zaadaptowano również pomieszczenia piwniczne na nowoczesne archiwum dla potrzeb Wydziału Komunikacji i archiwum zakładowego.
 
W 2007 roku przeprowadzono termomodernizację budynku urzędu oraz wymieniono całą instalację c.o. Koszt inwestycji wyniósł prawie 1.100.000 zł i sfinansowany został ze środków własnych powiatu oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z zalewaniem piwnic przez wody opadowe dokonano także częściowego odwodnienia budynku a następnie zakupiono nową windę towarową dla Wydziału Komunikacji.
 
Na dokończenie prac remontowo - budowlanych w Starostwie, samorząd zabezpieczył w budżecie powiatu na 2008r. ponad 500 000 zł. Do tej pory, przeprowadzono remont i adaptację, przekazanych na własność Powiatu przez Wojewodę Wielkopolskiego, pomieszczeń biurowych o pow. 158,40m2 a także wymieniono instalację elektryczną w całym budynku. Aktualnie prowadzone są prace polegające na odnawianiu ścian korytarzy, klatek schodowych oraz wymianie drzwi. Zakończenie remontu w Starostwie zaplanowano na 30 września br.
Mamy nadzieję, że poprawienie estetyki siedziby urzędu oraz warunków pracy urzędników sprzyjać będą przyjaznej i kompetentnej obsłudze naszych interesantów. Czego mieszkańcom powiatu i sobie życzymy.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting