Skocz do zawartości

Sierpień

Stypendium Marszałka

Starostwo Powiatowe w Koninie rozpoczęło przyjmowanie wniosków na stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
 
O skorzystanie z tej formy pomocy mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli i pracowników służb społecznych oraz studenci, którzy spełniają następujące kryteria:
- uczą się lub studiują w trybie dziennym,
- średnia ocen za poprzedni rok nauki wyniosła: dla uczniów - minimum 4,00 a dla studentów - 3,8,
- pozostają w trudnych warunkach materialnych, tj. średni miesięczny dochód brutto wynosi 504,00zł na osobę w rodzinie (w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko średni miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie nie może być wyższy niż 600,00 zł brutto).
 
Wykazana we wniosku kwota musi być zgodna z zaświadczeniem o dochodach rodziny za poprzedni rok kalendarzowy,(np.: z Urzędu Skarbowego, z gospodarstwa rolnego lub z prowadzonej działalności gospodarczej).
 
Dodatkowe kryteria uprawniające do ubiegania się o stypendium marszałka, to niepełnosprawność osoby wnioskującej lub też znaczny stopień niepełnosprawności osoby z rodziny wnioskującego a także wychowywanie dziecka przez jednego z rodziców.
Starający się o stypendium musi dostarczyć zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające status ucznia/studenta oraz średnią ocen uzyskaną w roku szkolnym/akademickim 2007/2008. Wymagane jest także dołączenie zaświadczeń pozostałych członków rodziny będących na utrzymaniu rodzica lub opiekuna: o statusie ucznia/studenta lub w przypadku osób nie uczących się - o braku dochodów za poprzedni rok kalendarzowy.
 
Wnioski należy składać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu konińskiego Starostwa (Aleje 1 Maja 9; pokój 164 lub 165) w terminach: do 4 września br. - uczniowie oraz do 9 października br. - studenci.
 
Formularze wniosków o stypendium dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu: www.umww.pl

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting