Skocz do zawartości

Sierpień

Powiat Koniński rozpoczął wdrażanie nowatorskiego projektu opieki nad rodziną

Projekt „Lokalny system opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie konińskim” otrzymał dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie przystąpiło w roku bieżącym do konkursu na finansowe wsparcie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W wyniku jego rozstrzygnięcia, Powiat Koniński otrzymał dotację celową w wysokości 45 000 zł na realizację zadań wynikających z przedłożonego w konkursie projektu pn. „Lokalny system opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie konińskim”. Dzięki temu, w naszym powiecie rozpocznie pracę pięciu asystentów rodzinnych, którzy będą sprawować opiekę nad rodzinami „niewydolnymi” a także powstaną 2 zawodowe rodziny zastępcze, w których dom znajdzie 12 dzieci. W ramach programu, przeprowadzona zostanie także akcja promocyjna rodzicielstwa zastępczego oraz cykl szkoleń dla asystentów, rodzin niespokrewnionych i pogotowi rodzinnych.
 
Powiat koniński wypracował system wspierania rodziny naturalnej, rodzinnej opieki zastępczej, bez konieczności umieszczania dzieci w placówkach stacjonarnych.
W latach 2000 – 2007, dla 52 dzieci udało się odbudować stabilizację życiową w rodzinie naturalnej. Realizowane rozwiązania, w najwyższym stopniu uwzględniają dobro dziecka i więzi rodzinne a także oszczędzają środki finansowe powiatu. Średni miesięczny koszt pobytu dziecka w rodzinnej opiece zastępczej wynosi 658,80 zł ; w domu dziecka 1.700 zł.
a w pogotowiu opiekuńczym 3.650 zł.
 
Analiza danych dotyczących rodzin zastępczych w naszym powiecie pokazuje, iż największą grupę stanowią rodziny zastępcze spokrewnione. Ponieważ, jednak nie zawsze rodzina spokrewniona daje rękojmię sprawowania prawidłowej opieki i wychowania, powiat koniński realizuje zadania na rzecz rozbudowy rodziny niespokrewnionej z dzieckiem i zawodowej sieci rodzin zastępczych. Wyzwaniem dla samorządu jest także zapewnienie wsparcia finansowego wychowankom systemu pieczy zastępczej. Stąd też, istotnym zadaniem powiatu na najbliższe lata będzie stworzenie tzw. mieszkań chronionych i wspieranie zatrudnienia wychowanków.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting