Skocz do zawartości

Sierpień

Posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego

Dziś, o godz. 11.00 odbędzie się Posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego.
 
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 45/08 z dnia 30 czerwca 2008 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie:
3.1. dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2008 r.;
3.2. odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
4. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za I półrocze 2008 r.
5. Informacja nt. oceny stanu bezpieczeństwa Powiatu Konińskiego w I półroczu 2008 r.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego :
6.1.w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za II kwartał 2008 r.,
6.2. zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 r.
6.3. opinii dotyczącej pozbawienia drogi gminnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 399, obręb Krągola, gmina Stare Miasto dotychczasowej kategorii;
6.4. opinii dotyczącej pozbawienia drogi gminnej,oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami 183/2, 183/3, 183/4 i 183/5, obręb Jabłonka, gmina Kleczew dotychczasowej kategorii;
6.5. w sprawie użyczenia nieruchomości.
7. Opinia w sprawie wniosku o dofinansowanie w 2008 r. ze środków PFOŚiGW przedsięwzięcia: Konserwacja rowów melioracyjnych sposobem mechanicznym w gminie Rychwał i Grodziec.
8. Sprawy bieżące.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting