Skocz do zawartości

Maj

Z Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego

29 kwietnia br odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego.
 
Tematem pierwszego punktu programu spotkania była organizacja Powiatowych Dni Rodziny. Odpowiedzialni za przygotowanie imprezy, która w tym roku odbędzie się 8 czerwca w Żychlinie będą: Starostwo Powiatowe w Koninie, Zarząd Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie oraz Urząd Gminy w Starym Mieście. W ramach Powiatowych Dni Rodziny odbędzie się „Dzień integracji”, podczas którego rodziny z całego powiatu wezmą udział w konkursach i wspólnej zabawie. Rodzinne spotkanie w Żychlinie urozmaicone zostanie występami zespołów artystycznych. Organizatorzy zwrócili się do burmistrzów i wójtów o przygotowanie nagród dla zwycięskich zespołów rodzinnych.
 
W dalszej części posiedzenia, burmistrzowie i wójtowie zostali zaproszeni do wzięcia udziału w projektach społecznych realizowanych przez I Liceum Ogólnokształcące w Koninie, Agencję Rozwoju Regionalnego ( ARR) oraz Wielkopolską Izbę Lekarską i Porozumienie Zielonogórskie.
 
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie Jolanta Fabisiak przedstawiła projekt utworzenia tzw. klasy zerowej przy liceum, przeznaczonej dla uczniów uzdolnionych i szczególnie uzdolnionych, którzy byliby typowani do indywidualnego toku nauczania przez poradnię pedagogiczną. Zgodnie z założeniem, w klasie zerowej realizowany będzie program trzeciej klasy gimnazjalnej poszerzony o intensywną naukę języka obcego. Zgłoszenia dokonuje dyrektor gimnazjum wraz z rodzicami – opiekunami ucznia.
 
Tomasz Lewandowski z ARR w Koninie zaproponował samorządowcom udział gmin w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, m.in. w :
 
- projekcie zakładającym organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjów w celu wyrównywania ich szans edukacyjnych pn. „Rozwój kluczowych kompetencji uczniów gimnazjów powiatu konińskiego.”,
- programie „Kompetentny urzędnik gminy subregionu konińskiego” który zakłada szereg szkoleń dotyczących różnych obszarów pracy urzędników samorządowych.
- projekcie pn. „Poprawa zarządzania poprzez wdrożenie systemu ISO w wielkopolskich gminach.
 
Następnie, głos zabrali: dr Krzysztof Połeć z Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz Bożena Janicka reprezentująca Porozumienie Zielonogórskie, którzy przedstawili aktualnie wdrażane zmiany w sposobie realizacji profilaktyki zdrowotnej. Zmiany te służyć mają zwiększeniu udziału lekarzy w badaniach profilaktycznych już na szczeblu podstawowej opieki zdrowotnej. Ma to zapewnić lepszą komunikację pomiędzy pacjentem i lekarzem, jak również zwiększyć dostęp do badań i zabiegów profilaktycznych mieszkańcom wsi.
 
Zgodnie z założeniami programu, w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, w pierwszej kolejności, prowadzone będą działania profilaktyczne w zakresie chorób krążenia, nikotynizmu i gruźlicy. Lekarze są zdania, że profilaktyka większości tzw. chorób cywilizacyjnych winna mieć miejsce na podstawowym szczeblu opieki zdrowotnej. Referujący zwrócili się do wójtów i burmistrzów o pomoc w realizacji działań profilaktycznych w gminach, zwłaszcza w kwestiach logistycznych.
 
Posiedzenie Konwentu zakończył Starosta Koniński Stanisław Bielik zapraszając samorządowców i mieszkańców gmin do udziału w Wielkim Ruszeniu Gmin Powiatu Konińskiego, które w roku bieżącym odbędzie się w dniu 22 czerwca w Grodźcu.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting