Skocz do zawartości

Maj

XIX sesja Rady Powiatu Konińskiego

28 maja br., w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie odbędzie się XIX sesja Rady Powiatu Konińskiego.
 
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad
2.Stwierdzenie quorum
3.Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad
4.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym
5.Interpelacje i pytania radnych
6.Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna powiatu konińskiego w roku 2007
7.Sprawozdanie z realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej na terenie powiatu konińskiego w 2007 r
8.Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego
9.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2007 r.
10.Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury, ochrony dziedzictwa narodowego, turystyki i promocji
11.Informacja z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2007”
12.Informacja o realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych po sezonie zimowym
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Konińskiego do stowarzyszenia „Konińska Izba Gospodarcza” jako członek wspierający
14.Podjęcie uchwały w sprawie uczestnictwa Powiatu Konińskiego w założeniu stowarzyszenia i przystąpienia Powiatu do stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”
15.Podjęcie uchwały w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania
16.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2008 rok
17.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych
18.Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych
19.Zamknięcie obrad
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting