Skocz do zawartości

Luty

Z konferencji prasowej Starosty Konińskiego

Wczoraj, w siedzibie Starostwa odbyła się konferencja prasowa z udziałem starosty konińskiego Stanisława Bielika i wicestarosty Małgorzaty Waszak.
 
Spotkanie z dziennikarzami w całości poświęcone było priorytetowym zadaniom, jakie samorząd powiatu zamierza realizować w 2008r.
 
Według Starosty Stanisława Bielika, także i ten rok budżetowy, wymaga od samorządu nie tylko znajomości problemów i dużego zaangażowania ale dokonania właściwego wyboru zadań inwestycyjnych.
 
Wśród tegorocznych priorytetów inwestycyjnych, szef urzędu wymienił: remonty i modernizacje na drogach powiatowych, budowę boisk przy Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych: w Kleczewie i w Sompolnie, przeprowadzenie rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Żychlinie - obecnie siedziby Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych im Fryderyka Chopina, zakończenie budowy i modernizacji Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Na realizację tych i innych zadań, powiat będzie zabiegał o środki pozabudżetowe angażując się w projekty współfinansowane przez fundusze unijne i krajowe.
 
Przedstawiciele samorządu przedstawili także planowane zadania w dziedzinie edukacji, kultury i pomocy społecznej.
 
Wicestarosta Małgorzata Waszak poinformowała m.in. o uruchomieniu Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach” w ZSP w Sompolnie oraz rozpoczynającym się 1 lutego naborze na zajęcia w systemie e-learningowym a także przedsięwzięciach kulturalnych, na realizację których konińskie Starostwo złożyło wnioski o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Od tego roku, w kalendarzu imprez powiatu pojawi się nowe przedsięwzięcie służące promocji Ziemi Konińskiej - Plener Fotograficzny - „Koniński region oczami gości”, realizowany wspólnie z samorządem miasta Konina. Analogicznie do organizowanych przez starostwo plenerów malarskich – pobyt artystów, tym razem fotografików z Polski oraz miast i powiatów partnerskich (z Łotwy,Litwy, Niemiec, Francji, Szwecji, Ukrainy, Estonii i Słowacji) zaowocuje prezentacją artystycznych zdjęć naszego Powiatu i Miasta podczas wystaw poplenerowych w kraju i za granicą.
 
Omawiając zadania z zakresu pomocy społecznej, wicestarosta przedstawiła zasady i formy współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi na 2008 r. a także poinformowała o nowych usługach Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie. Od tego roku, w Ośrodku będzie można skorzystać z porad psychoterapeuty ds. uzależnień a także z programu korekcyjnego dla sprawców przemocy oraz mediacji rodzinnych.
 
Zgodnie z programem konferencji, ostatnim omawianym przez samorządowców tematem były działania starostwa na rzecz ochrony środowiska. Ważnym rozdziałem tej działalności powiatu będzie kontynuacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest…” a także organizacja przedsięwzięć służących edukacji ekologicznej mieszkańców. Samorząd powiatowy nawiązał w tym roku współpracę z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami i po raz pierwszy przekaże dotację w wysokości 30 tys. zł. na rozbudowę schroniska dla zwierząt. Tradycyjnie też, konińskie Starostwo wspierać będzie inicjatywy proekologiczne podejmowane przez gminy, szkoły oraz organizacje pozarządowe z terenu miasta i powiatu.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting