Skocz do zawartości

Luty

XVI sesja Rady Powiatu Konińskiego

20 lutego br., o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa (sala 252) odbędzie się Posiedzenie Rady Powiatu Konińskiego.
 
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5.Interpelacje i pytania radnych.
6.Informacja o kampanii dopłat bezpośrednich w 2007 i w 2008 roku.
7.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2007 rok.
8.Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku za rok 2007.
9.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Konina i Powiatu Konińskiego w 2007 roku.
10.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2007 roku.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2007 roku.
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu konińskiego,w tym działających w zakresie oświaty (nie będących nauczycielami).
14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Koniński części zadań publicznych Instytucji Zarządzającej – Zarządu Województwa Wielkopolskiego z zakresu prowadzenia Punktu Informacyjnego w ramach programów Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, wdrażanych w Województwie Wielkopolskim.
15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie.
16.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego.
17.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego
na 2008 rok.
18.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu od początku III kadencji
i w 2007 roku.
19.Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2007 rok.
20.Sprawa planu pracy Rady Powiatu Konińskiego i jej Komisji oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.
21.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
22.Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
23.Zamknięcie obrad.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting