Skocz do zawartości

Luty

Więcej na stypendia

15 lutego odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Starosty Konińskiego. Starosta Stanisław Bielik i Wicestarosta Małgorzata Waszak spotkali się w siedzibie urzędu z najzdolniejszą młodzieżą z powiatu, ich rodzicami oraz nauczycielami.
 
Stypendia przyznawane są przez Zarząd Powiatu Konińskiego od 6 lat. Jednak, z roku na rok wzrasta ilość uczniów korzystających z tej formy pomocy.
 
Dwa lata temu, Zarząd Powiatu dysponując kwotą 16 tys. zł przyznał 8 stypendiów, rok później na stypendia dla 28 osób przeznaczono 33 tys. zł. a w roku bieżącym zwiększono w budżecie powiatu środki do prawie 50 tys. zł, co pozwoliło objąć wsparciem stypendialnym 33 uczniów.
 
Uprawnionymi do otrzymania Stypendium Starosty są uczniowie, których średnia ocen w roku poprzedzającym złożenie wniosku wyniosła 4,75 a także laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, ogólnopolskich turniejów oraz konkursów na prace naukowe. O pomoc stypendialną mogą również ubiegać się studenci uczący się w trybie dziennym, którzy pozostają w trudnej sytuacji materialnej (tj. dochód brutto na jednego członka rodziny nie przekracza 30% najniższego wynagrodzenia). Wysokość stypendiów wynosi: dla ucznia - 150 zł. a dla studenta - 200 zł. miesięcznie.
 
W gronie tegorocznych stypendystów znalazło się:
6 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie,
10 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie,
16 uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie,
oraz student Wydziału Humanistycznego na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu(absolwent Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie).

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting