Skocz do zawartości

Luty

Szansa dla czterech gmin powiatu konińskiego

Cztery gminy z powiatu konińskiego: Grodziec, Skulsk, Wierzbinek i Wilczyn zakwalifikowały się do Programu Integracji Społecznej (PIS) stanowiącego jeden z komponentów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW).
 
Główną ideą Programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz mobilizacja kapitału społecznego. Ma on na celu wsparcie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w zakresie planowania strategicznego i realizowania polityki społecznej, skutecznego korzystania z innych programów wsparcia oraz podniesienia poziomu integracji społecznej.
 
Program finansowany z pożyczki Banku Światowego oraz środków Rządu RP realizowany będzie we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej pod nadzorem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 
Alokacja środków finansowych dokonana została w oparciu o wskaźniki pozwalające na ocenę skali potrzeb mieszkańców gmin zakwalifikowanych do programu.
 
O zakwalifikowaniu do programu decydowały takie kryteria jak: niski dochód na mieszkańca, położenie gminy, liczba osób korzystających z pomocy społecznej, struktura demograficzna i gospodarcza oraz aktywność społeczna.
 
W ramach Programu, 500 gmin z całej Polski otrzyma na realizację usług społecznych ok. 40 mln euro. 1 mln 200 tys. euro trafi do 16 gmin z województwa wielkopolskiego, w tym do Grodźca - 70 000 euro, do Skulska - 78 500 euro, do Wierzbinka - 101 600 euro a do Wilczyna - 83 000 euro.
 
Zanim jednak gminy otrzymają ww. środki, będą musiały opracować własną strategię rozwiązywania problemów społecznych po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Badania ankietowe pozwolą dostrzec najważniejsze potrzeby mieszkańców i zaplanować pod tym katem usługi, które sfinansowane zostaną w ramach Programu Integracji Społecznej.
 
Wdrażaniem programu zajmą się powołane do tego gminne Zespoły Zadaniowe, które we współpracy z Konsultantem Regionalnym opracują Plany Działań.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting