Skocz do zawartości

Luty

Posiedzenie Zarządu

5 lutego br. odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego.
 
Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 31/08 z dnia 18 stycznia 2007r.
3.Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie:
3.1.nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego;
3.2.zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok;
3.3.upoważnienia Zarządu Powiatu Konińskiego do zatwierdzenia realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie programowania 2007 – 2013 realizowanych przez Powiatowy urząd pracy w Koninie;
3.4.dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2008 rok.
4.Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie z zakresu realizacji zadań za 2007 r.
5.Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Koninie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego w 2007 roku.
6.Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji zadań za 2007 rok określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
7.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:
7.1.dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2008 rok.
7.2. przekazania nieruchomości stanowiących mienie powiatu.
8.Informacja nt. propozycji utworzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie Oddziału Zamiejscowego w Skulsku.
9.Aneks do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2007/2008 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
10.Plan Pracy Zarządu Powiatu Konińskiego na 2008 rok.
11.Zmiany w Planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.
12. Sprawy bieżące.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting