Skocz do zawartości

Luty

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Konińskiego

W dniu 12 lutego br. Zarząd Powiatu Konińskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
 
Zadania obejmują:
1.Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci z terenu gminy Rychwał,
2.Organizację i przeprowadzenie Powiatowych Dni Rodziny w 2008 r.
 
Zarząd Powiatu Konińskiego przeznaczył na dofinansowanie tych zadań łączną kwotę 18 000,00 zł , w tym: na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci z terenu gminy Rychwał 10 000,00 zł, natomiast pozostała kwota jest przeznaczona na przeprowadzenie i organizację Powiatowych Dni Rodziny w 2008 r.
 
Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty mogą składać oferty w sekretariacie Starostwa Konińskiego do dnia 14 marca br.
 
Oferty należy sporządzić na formularzu wg. wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego Dz. U. Nr 44 z 2005 r., poz. 427.
 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert znajdują się na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Koninie, ul. Aleje 1Maja
 
Ponadto wszelkich wyjaśnień w sprawie konkursu udziela Elżbieta Sroczyńska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Aleje 1 Maja 9 (siedziba Starostwa) nr telefonu (063 243 0306).

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting