Skocz do zawartości

Luty

O gospodarce odpadami oraz odnawialnych źródłach energii

25 lutego br. w konińskim Starostwie odbyła się konferencja nt. „Wtórne źródła energii. Unieszkodliwianie odpadów komunalnych”.
 
Celem konferencji było prezentacja tematyki unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie energii odnawialnej.
 
Nie ma żadnych wątpliwości, iż polityka energetyczna nabrała w ostatnich latach ogromnego znaczenia, co potwierdzone jest rosnącym zainteresowaniem w państwach Unii Europejskiej tematyką wtórnej energii i nowych technologii w zakresie jej odnowy.
 
Uczestnicy konferencji wysłuchali prelekcji Giuseppe Casubolo Wyłącznego Konsultanta Spółki ECODECO® - włoskiej firmy zajmującej głównie unieszkodliwianiem i odzyskiem odpadów przemysłowych, rzemieślniczych, handlowych i komunalnych.
 
Wystąpienie włoskiego eksperta nie tylko wyjaśniło istotę problematyki związanej z likwidacją odpadów komunalnych oraz zagrożenia wynikające z niewłaściwego ich składowania, ale przybliżyło również uczestnikom spotkania nowe rozwiązania w tym zakresie.
Giuseppe Casubolo przedstawił innowacyjne technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych metodą biooksydacji tzw. ITS® (Inteligent Transfer Station). W wyniku proponowanego wyżej rozwiązania powstaje „susz biologiczny” (Amabilis) lub paliwo alternatywne.
 
W konferencji wzięli udział m.in. radni powiatowi, przedstawiciele gmin powiatu, UM w Koninie, pracownicy ZE PAK, Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, Zakładu Utylizacji Odpadów w Koninie, Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” oraz pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska.
 
Obok firmy ECODECO® współorganizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe w Koninie.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting