Skocz do zawartości

Luty

HIT 2007 dla konińskiego Starostwa

17 lutego, Starosta Stanisław Bielik odebrał nagrodę dla Starostwa Powiatowego w Koninie w konkursie „Wielkopolski Gospodarczo – Samorządowy HIT 2007” w kategorii „Ekologia”.
 
Starostwo zgłosiło do tegorocznej edycji Konkursu inicjatywę „Opracowanie i wdrożenie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007 – 2012”.
 
Założenia programu (które zapewniają darmowy demontaż, wywóz oraz utylizację eternitowych pokryć dachowych) oraz sprawne jego wdrożenie i wyniki osiągnięte w zeszłym roku znalazły uznanie członków kapituły konkursu, która przyznała Starostwu tytuł HIT 2007. Dzięki tej inicjatywie udało się unieszkodliwić 410 ton odpadów zawierających azbest ze 157 gospodarstw na terenie powiatu.
 
Celem Konkursu Wielkopolski Gospodarczo – Samorządowy HIT jest promocja wartościowych dokonań rynkowych, ekologicznych, samorządowych i organizacyjnych urzeczywistnionych w regionie. Starostwo Powiatowe w Koninie, od początku funkcjonowania, uczestniczy w nim poprzez udział w pracach kapituły konkursu, nominowanie prorozwojowych firm z terenu powiatu oraz zgłaszanie do nagrody własnych inicjatyw i dokonań.
 
Usługi świadczone przez urząd na rzecz społeczności powiatu zostały już wcześniej dostrzeżone przez kapitułę konkursu. Starostwo zostało laureatem Nagrody HIT 2003 za wdrożenie innowacyjnych metod zarządzania jakością ISO 9001-2000 oraz uzyskanie rekomendacji do utrzymania ważności certyfikatu na kolejne 3 lata a także uzyskało nominację do tytułu HIT Wielkopolski 2005 za powołanie Centrum Obsługi Rolnika w Koninie oraz stronę internetową powiatu konińskiego – www.powiat.konin.pl.
 
Tegoroczne wyróżnienie „HIT” jest więc kolejnym potwierdzeniem dla słuszności przyjętych przez samorząd zasad i sposobów realizowania potrzeb mieszkańców powiatu.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting