Skocz do zawartości

Listopad

O roli samorządu terytorialnego w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym

25 listopada br. w Ośrodku Szkoleniowym w Mikorzynie, Biuro Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych konińskiego Starostwa zorganizowało szkolenie obronne dla burmistrzów i wójtów z gmin powiatu konińskiego i kolskiego oraz pracowników starostw powiatowych w Koninie i Kole.
 
Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności w zakresie realizacji zadań obronnych i zarządzania kryzysowego.
 
Pierwszą część zajęć poprowadzili przedstawiciele Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Waldemar Paternoga oraz Zbigniew Dreger - kierownik Oddziału Spraw Obronnych.
 
W grupie szkoleniowej wójtów, burmistrzów i starostów, Zbigniew Dreger dokonał oceny realizacji zadań obronnych w 2008 r. oraz przedstawił główne kierunki realizacji zadań na przyszły rok. Z kolei, pracownicy starostw powiatowych uczestniczyli w ciekawym wykładzie poświęconym misjom pokojowym na świecie z udziałem polskich żołnierzy m.in. w Etiopii, Kosowie czy Iraku.
 
W drugiej części zajęć, prelekcję wygłosił prof. dr hab. Stanisław Koziej - generał w stanie spoczynku, pełniący funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej w latach 2005 - 2006.
 
Tematem wykładu prof. Stanisława Kozieja była strategia bezpieczeństwa i obronności RP po wstąpieniu Polski do NATO oraz strategiczne problemy bezpieczeństwa globalnego a także rola i miejsce samorządu terytorialnego w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym.
 
Ostatnim zagadnieniem omówionym podczas szkolenia była ochrona informacji niejawnych w realizacji zadań obronnych.

O roli samorządu terytorialnego w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym
O roli samorządu terytorialnego w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym
O roli samorządu terytorialnego w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting