Skocz do zawartości

Listopad

Wczoraj, podczas uroczystej Gali w Senacie RP, Starosta Stanisław Bielik odebrał dla Starostwa Powiatowego w Koninie akt nominacji w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku".

Wczoraj, podczas uroczystej Gali w Senacie RP, Starosta Stanisław Bielik odebrał dla Starostwa Powiatowego w Koninie akt nominacji w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku".
 
W Konkursie "Przyjaźni Środowisku" oceniane są innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej.
 
Od lat podejmując różnorodne działania na rzecz utrzymania proekologicznego charakteru Ziemi Konińskiej i zachowania jej cennych walorów przyrodniczo - krajobrazowych, Starostwo doskonale wpisuje się w główną ideę tego Konkursu.
 
Potwierdzeniem na to są liczne sukcesy ekologiczne urzędu: trzykrotne uzyskanie tytułu "Promotora Ekologii" oraz "Mecenasa Polskiej Ekologii. Do tej pory, Kapituła Konkursu "Przyjaźni Środowisku" doceniła konińskie Starostwo m.in. za: wdrożenie "Programu usuwania azbestu…" a także za przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza czy szeroko pojętej edukacji ekologicznej.
 
Tym razem, w podkategorii "Powiat Przyjazny Środowisku", urząd znalazł się w gronie nominatów za projekt "Realizacja Programu ochrony środowiska dla powiatu konińskiego wraz z planem gospodarki odpadami jako jego integralną częścią w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, poprzez działania zmierzające do minimalizacji zanieczyszczenia terenu powiatu azbestem oraz w zakresie edukacji ekologicznej i promocji ochrony środowiska".
 
Wyróżnienia w tej samej podkategorii - z rąk Krzysztofa Masiuka Prezesa Zarządu Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Jerzego Chróścikowskiego Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Senatu RP - odebrali także przedstawiciele starostw z Gostynia i Piły.
 
Otrzymane akty nominacji są równoznaczne z zakwalifikowaniem się do II Etapu Konkursu.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting