Skocz do zawartości

Lipiec

Sukces w walce z bezrobociem

Bezrobocie w powiecie konińskim spadło do 14, 1%. Pod koniec czerwca br., w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie zarejestrowanych było 9.011 osób bezrobotnych, tj. o 28,2 % mniej niż w grudniu 2007 r.
 
Cieszy fakt, że tempo spadku stopy bezrobocia w naszym powiecie jest znacznie szybsze niż w całym województwie a nawet kraju. Od grudnia ubiegłego roku, wskaźnik ten zmniejszył się o 5,1 punktu procentowego, a w Wielkopolsce (jak i pozostałych województwach) odnotowano spadek stopy bezrobocia zaledwie o 1,4 punktu procentowego.
 
Stopa bezrobocia w naszym powiecie nadal jest nieco wyższa od krajowej średniej (10,0%), ale tendencje napawają optymizmem.
 
Wszystko wskazuje na to, że sytuacja na konińskim rynku pracy zaczyna się wreszcie poprawiać. Przede wszystkim, świadczy o tym wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych oraz ilość ofert pracy zgłoszonych do konińskiego PUP.
 
W I kwartale br., szczególną aktywnością gospodarczą wykazali się właśnie mieszkańcy naszych gmin. W tym czasie, liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w powiecie konińskim wzrosła o 43, tj. w porównaniu z grudniem ubiegłego roku o 0,6%. Do końca czerwca, koniński PUP udzielił także 114 dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej tj. o 70 więcej niż w analogicznym okresie 2007r. Jak informuje raport Powiatowego Urzędu Pracy, samozatrudnienie staje się coraz bardziej popularną formą wyjścia z bezrobocia. Do spadku bezrobocia przyczynia się także zwiększone zapotrzebowanie na nowych pracowników. W pierwszym półroczu tego roku, pracodawcy zgłosili do PUP 2.236 ofert pracy.
 
Niezwykle pomocne w zwalczaniu bezrobocia okazało się wprowadzenie przez koniński PUP nowych standardów w zakresie pośrednictwa pracy. Określone - rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r.- standardy precyzyjnie wyznaczają zadania jakie mają wypełniać pracownicy urzędu, m.in.: wymagają od urzędnika określenia indywidualnej ścieżki obsługi bezrobotnego. Dzięki temu, zakończyły się tzw. „wizyty z terminem”. Każda osoba, która odwiedza PUP musi otrzymać od pośrednika pracy ofertę pracy lub ofertę: szkolenia, rozmowy doradczej, rozmowy z psychologiem, zajęć w Klubie pracy lub usług EURES. Ze statystyk Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie wynika, że standardy w zakresie pośrednictwa pracy sprzyjają aktywizacji osób bezrobotnych. W ciągu 6 miesięcy br., wyrejestrowanych zostało aż 10.460 bezrobotnych, z czego w prawie 40% przypadków przyczyną ich wyłączenia z ewidencji było podjęcie pracy. Wielu bezrobotnych zostało zaktywizowanych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i staży.
 
Bez wątpienia, znacznie większy ruch na lokalnym rynku pracy wywołany został aktywizacją osób bezrobotnych w ramach licznych programów finansowanych z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Do tej pory, koniński PUP pozyskał 6.482.000 zł. z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, co pozwoliło zaistnieć na rynku pracy prawie 2100 osobom oraz niemal dwukrotnie większą kwotę (tj. 11.265.333,90 zł) z EFS –u na pomoc dla 2123 bezrobotnych. W 2008 r., Powiatowy Urząd Pracy w Koninie będzie realizował programy aktywizujące bezrobotnych na kwotę 17.747.333,90 zł., która przewyższa ubiegłoroczne wydatki na ten cel o 30%.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting