Skocz do zawartości

Lipiec

Podsumowano Program Promocji Zdrowia w 2007 roku

Samorząd Powiatu podsumował realizację Programu Promocji Zdrowia Powiatu Konińskiego w roku ubiegłym.
 
Przygotowując Program Promocji Zdrowia Powiatu Konińskiego na lata 2001-2011, samorząd powiatu za podstawowy cel uznał poprawę zdrowia, a tym samym i jakości życia mieszkańców powiatu.
 
Uwzględniając główne zagrożenia i wynikające z nich problemy zdrowotne występujące wśród społeczności lokalnej, w programie określono działania w zakresie promowania postaw prozdrowotnych.
 
W minionym roku, pod hasłem: „Im wcześniej wykryjesz, tym dłużej żyjesz”, Powiat kontynuował program profilaktyczno-promocyjny w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy oraz innych zagrożeń zdrowotnych. Wśród zrealizowanych zadań należy wymienić m.in. organizację konferencji „Profilaktyka – szansą na zdrowie życie kobiety”, która odbyła się 16 maja 2007r. w Koninie, celem której było zachęcenie kobiet do masowego udziału w badaniach mammograficznych i cytologicznych oraz promowanie zdrowego sposobu odżywiania. Wśród prelegentów nie zabrakło osób odpowiedzialnych za realizację programów oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się ochroną zdrowia, m.in. prof. dra hab. Marka Spaczyńskiego, prof. dra hab. Witolda Kędzi, dra n. med. Witolda Kyclera oraz Marty Banaszak-Osiewicz z Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu. Konferencja zaowocowała nawiązaniem współpracy pomiędzy samorządem powiatowym a Wojewódzkimi Ośrodkami Koordynującymi Programy: Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki Macicy oraz Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w zakresie przeprowadzenia na terenach naszych gmin cyklicznych akcji "mammobus" i "mobilna cytologia" .
 
Pozostałe zadania wynikające z Programu Promocji Zdrowia, m.in. organizacja Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu, szkoleń dotyczących projektów: „Kampania społeczna stop meningokokom”, „Rzuć palenie razem z nami”, „Kampania HIV/AIDS w roku 2007”, akcje profilaktyczne „Zawsze razem” i „Wiem jak dbać o zdrowie” oraz konkursy, realizowane były przez konińskie Starostwo we współpracy z Zarządem Rejonowym PCK, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Zespołem Szkół Medycznych w Koninie. Konińskie Starostwo promowało zdrowy styl życia wśród mieszkańców podczas wydarzeń powiatowych takich jak: Dni Rodziny w Ślesinie, Dożynki Powiatowe w Kramsku, a także podczas imprez organizowanych przez Kluby HDK PCK czy „Amazonki”.
 
W roku ubiegłym, Starostwo kontynuowało wiele akcji edukacyjnych dla młodzieży, m.in.: z udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłych zdarzeń, przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych czy propagujące honorowe krwiodawstwo. Samorząd powiatu dofinansował także zakup preparatu Metalyse dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz łóżka wielofunkcyjnego wraz z oprzyrządowaniem do intensywnej terapii dla Oddziału Położniczo – Ginekologicznego konińskiego szpitala.
 
W celu zmniejszania zagrożeń zdrowotnych wynikających ze środowiska społecznego, samorząd udzielił także pomocy wielu potrzebującym, pozostającym w trudnej sytuacji ekonomiczno – społecznej.
 
Jak co roku, potrzeby okazały się znacznie większe niż możliwości finansowe powiatu, stąd też zdecydowana większość zadań realizowanych w ramach Programu Promocji Zdrowia Powiatu Konińskiego w 2007r., skierowana została do dzieci i młodzieży, aby budować świadomość zdrowego stylu życia wśród najmłodszych.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting