Skocz do zawartości

Lipiec

Awanse zawodowe w konińskim Starostwie

Wczoraj, 22 pracowników Starostwa Powiatowego w Koninie otrzymało - z rąk szefa urzędu Starosty Stanisława Bielika - awanse zawodowe.
 
Kierując się kryteriami oceny pracowników oraz wyników ich pracy, uwzględniając staż pracy, wykształcenie oraz osiągnięcia zawodowe pracownika, kierownictwo urzędu przyznało awans na wyższe stanowisko 22 pracownikom Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
Sprawność urzędu oraz jego efektywność zależą przede wszystkim od jakości kadry pracowniczej, jaką urząd dysponuje oraz umiejętnego nią zarządzania .
 
Dążąc do podnoszenia standardów jakości obsługi interesantów, kierownictwo konińskiego Starostwa przywiązuje ogromną wagę do poziomu przygotowania zawodowego i społeczno – etycznego swoich urzędników. Stosowane przez urząd rozwiązania, dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych promują rozwój kadr i umożliwiają podwyższanie wykształcenia, czego przykładem jest znaczny w ostatnich latach wzrost liczby pracowników z wykształceniem wyższym. Obecnie, na 123 pracowników Starostwa, 92 posiada wyższe wykształcenie, co stanowi 75% ogółu zatrudnionych.
 
Specyfika zadań oraz poszerzający się zakres uprawnień wymagają od pracowników Starostwa ustawicznego doskonalenia się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 
Cieszy fakt, że nasi urzędnicy chętnie pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności, nie tylko biorąc udział w szkoleniach ale podwyższając swoje wykształcenie. W tym roku, 4 pracowników Starostwa uzyskało tytuł magistra, 1 – licencjata, a naukę na studiach podyplomowych ukończyło 12 osób.
 
Wczoraj, podczas uroczystości wręczenia awansów zawodowych, Starosta Koniński podkreślił, iż sprawne funkcjonowanie nowoczesnej administracji wymaga specjalistycznej kadry. Szef urzędu podziękował i pogratulował pracownikom, którzy w ostatnim czasie podnieśli swoje kwalifikacje i zapewnił o wsparciu Starostwa w dalszym rozwoju zawodowym pracowników urzędu.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting
Błąd krytyczny- futureCMS
Błąd:Wystąpił błąd krytyczny.
Info:System automatycznie poinformował twórcę strony o wystąpieniu błędu.