Skocz do zawartości

Grudzień

Z posiedzenia Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego

1 grudnia br. w Golinie odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego, w którym oprócz jego członków uczestniczyli również: Poseł na Sejm RP Elżbieta Streker-Dembińska, Asystent Posła na Sejm Witolda Czarneckiego Stanisław Skrobania, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koninie Błażej Rakowski, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP Mirosław Zalewski oraz Starosta Koniński Stanisław Bielik.
 
Głównym celem spotkania było skierowanie prośby do parlamentarzystów o pomoc w rozwiązaniu problemu związanego z ponoszeniem przez samorządy lokalne wysokich kosztów oświetlenia dróg znajdujących się na terenach gmin powiatu konińskiego. Wypełnianie ustawowego obowiązku związanego z partycypacją w ww. kosztach stanowi poważne obciążenie budżetów gminnych. Samorządy wydatkują ze swoich budżetów niejednokrotnie ponad 300 tysięcy złotych rocznie.
 
Z kolei podjęcie decyzji o obniżeniu cen usług świadczonych przez spółkę "Oświetlenie uliczne i drogowe" jest niemożliwe ze względu na brak sprecyzowanego stanowiska głównego udziałowca - koncernu ENERGA, który nie uczestniczy w posiedzeniach Zgromadzenia Wspólników. Poseł na Sejm RP Elżbieta Streker-Dembińska zobowiązała się podjąć temat w pracach Sejmu RP.
 
Ponadto przekazano parlamentarzystom informację o wielu innych problemach w funkcjonowaniu gmin, między innymi dotyczących wykorzystania środków unijnych oraz budowania boisk przyszkolnych.
 
W kolejnym punkcie posiedzenia członkowie Konwentu przedstawili swoje uwagi do udziału jednostek ochotniczych straży pożarnych w likwidacji różnego rodzaju zagrożeń w ramach krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego. Wątpliwości w tej sprawie wyniknęły na skutek obowiązku płacenia przez gminy ekwiwalentu za czas udziału w akcjach ratowniczych, co, zdaniem wójtów i burmistrzów bywa wykorzystywane do wyłudzania dodatkowych pieniędzy.
 
Podczas posiedzenia Konwent wybrał swojego przedstawiciela do Powiatowej Rady Zatrudnienia. Został nim Wójt gminy Krzymów Tadeusz Jankowski.
 
Posiedzenie Konwentu zakończyło się miłym akcentem. Jego uczestnicy pogratulowali Wójtowi Gminy Stare Miasto Ryszardowi Nawrockiemu zdobycia zaszczytnego tytułu "Najbardziej podziwianego wójta w Polsce".

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting