Skocz do zawartości

Grudzień

O działaniach samorządów lokalnych podejmowanych na rzecz promocji turystycznej Regionu

Koniec roku sprzyja podsumowaniom. Aby dokonać oceny mijającego roku pod kątem realizacji zadań promocyjnych na rzecz turystyki, 16 grudnia w konińskim Starostwie spotkali się przedstawiciele samorządów miasta, powiatu i gmin z podmiotami branży turystycznej z regionu konińskiego.
 
Przygotowana przez Krzysztofa Piechockiego i Andrzeja Łąckiego prezentacja multimedialna przybliżyła uczestnikom spotkania przedsięwzięcia promocyjne zrealizowane w tym roku wspólnie przez konińskie Starostwo i Urząd Miasta Konina.
 
Obydwaj sprawozdawcy podkreślali, że w ostatnich latach nastąpił zdecydowany wzrost zainteresowania turystów naszym regionem. Jak pokazują statystyki, coraz więcej osób wybiera Ziemię Konińską na miejsce wypoczynku. W roku ubiegłym, powiat koniński odwiedziło 254 tys. 871 gości, tj. 31 tys. więcej niż dwa lata temu i ponad 40 tys. więcej niż w 2005r. Wyniki te potwierdzają skuteczność instrumentów promocji turystycznej stosowanych przez samorządy. Wśród stałych przedsięwzięć, realizowanych wspólnie przez powiat i miasto należy wymienić: prezentacje na najważniejszych imprezach targowych w kraju i za granicą, tradycyjne i cyfrowe wydawnictwa o tematyce turystycznej, rozwój modułu turystycznego na własnych oraz lokalnych portalach internetowych a także cykliczne imprezy o charakterze kulturalnym.
 
Do sukcesów mijającego roku należy zaliczyć również powołanie Lokalnej Organizacji Turystycznej "Marina". Po wieloletnich próbach utworzenia na naszym terenie takiej organizacji, przedsięwzięcie zainicjowane przez samorząd Powiatu Konińskiego, Miasta Konina oraz Miasta i Gminy Ślesin, zostało sfinalizowane. Celem nowopowstałego Stowarzyszenia będzie m.in. kreowanie i promowanie regionu konińskiego, inicjowanie i opiniowanie planów rozwoju turystyki oraz wspomaganie ich realizacji, integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego oraz osób i instytucji zainteresowanych turystycznym rozwojem regionu konińskiego. Jak podkreśliła Prezes LOT- Małgorzata Waszak - "Marina" wypełni istniejącą lukę i stanie się płaszczyzną współpracy dla wszystkich, którzy działają na rzecz turystyki w regionie konińskim.
 
Spotkanie w Starostwie zakończyła prezentacja nowego projektu realizowanego przez Konińską Izbę Gospodarczą pn. "Milowy Krok w Rozwoju Regionu", skierowanego do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje lub rozpocząć działalność w branży turystycznej a także jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiciel KIG Krzysztof Gubański poinformował, że w ramach projektu wypracowane zostaną strategie "przewidywania i zarządzania niekorzystną zmianą gospodarczą" dla powiatu konińskiego i słupeckiego, w kontekście których turystyka stanowić będzie antidotum wobec niepewnej sytuacji w sektorze paliwowo-energetycznym. Krzysztof Gubański zaapelował do uczestników spotkania o włączenie się w realizację projektu.
 
Więcej informacji na ww. temat można uzyskać w siedzibie KIG w Koninie (ul. Powstańców Wielkopolskich 16) lub na stronie internetowej: www.milowy-krok.pl.

O działaniach samorządów lokalnych podejmowanych na rzecz promocji turystycznej Regionu
O działaniach samorządów lokalnych podejmowanych na rzecz promocji turystycznej Regionu
O działaniach samorządów lokalnych podejmowanych na rzecz promocji turystycznej Regionu
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting