Skocz do zawartości

Grudzień

Maria Klimurczyk i Klaudia Mularska - laureatkami VIII edycji Powiatowego Konkursu Ochrony Środowiska

VIII Powiatowy Konkurs Ochrony Środowiska już za nami. Najwyższe uznanie jury i pierwsze miejsca zdobyły Maria Klimurczyk z Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym oraz Klaudia Mularska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
 
W finale VIII edycji Powiatowego Konkursu Ochrony Środowiska, który tradycyjnie odbył się w siedzibie konińskiego Starostwa, wiedzę z dziedziny ekologii zaprezentowało 17 uczniów z 17 gimnazjów oraz 9 uczniów z trzech szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy sobotniego finału wyłonieni zostali podczas etapu szkolnego konkursu, w którym wzięło udział 342 uczniów.
 
Trwające pięć godzin zmagania konkursowe obejmowały część: pisemną i ustną. Finaliści oceniani byli przez jury, w składzie: Krystyna Szajkowska-Podlasińska - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Oddział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego w Koninie, Zdzisław Łukaszewski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Konińskiego, Czesław Smorowski - Przewodniczący Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny" oraz Halina Dąbrowska - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
Po teście pisemnym, jury zakwalifikowało do drugiego etapu Konkursu 6 osób ( po 3 finalistów w każdej kategorii wiekowej). Podczas części ustnej finału, która rozpoczęła się o godz.12.15, zmaganiom uczestników przysłuchiwali się: Starosta Koniński Stanisław Bielik, Zenon Paszek - Członek Zarządu Powiatu Konińskiego, Elżbieta Raźna - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Rady Powiatu, Elżbieta Pipczyńska - Prezes Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody w Koninie oraz Józef Olczak - Prezes Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koninie.
 
Podczas obrad jury, uczestnicy konkursu wysłuchali ciekawych prelekcji poświęconych człowiekowi i otaczającej go przyrodzie, które wygłosili Tomasz Kaleta z Lasów Państwowych Nadleśnictwa Konin oraz Marta Libionka, Katarzyna Rosińska i Anna Deczyńska z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Koninie.
 
Według Jury Konkursu, wśród gimnazjalistów największą wiedzą z dziedziny ekologii wykazali się: Maria Klimurczyk z Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym, która zdobywając 20 pkt. zajęła pierwsze miejsce w tej kategorii wiekowej oraz Mateusz Jacolik z Gimnazjum w Krzymowie (18 pkt) i Adrianna Wróblewska z Gimnazjum w Wilczynie (16 pkt.)
 
Wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, najwyżej oceniona została Klaudia Mularska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie (Liceum Ogólnokształcące) - zdobywając 13,5 pkt oraz Dariusz Żuchelkowski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie (Liceum Ogólnokształcące) - 11,5 pkt. Trzecie miejsce w tej kategorii wiekowej przypadło Magdalenie Sosnowskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie (Liceum Ogólnokształcące) - 11 pkt.
 
Wszystkim laureatom Finału VIII Powiatowego Konkursu Ochrony Środowiska atrakcyjne nagrody - cyfrowe aparaty fotograficzne i odtwarzacze MP3 - wręczył Starosta Stanisław Bielik. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez konińskie Starostwo, Koła Wędkarskie w Kleczewie i Koło Wędkarskie przy Elektrowni Pątnów. Za wkład pracy włożony w przygotowanie finalistów, drobnymi upominkami obdarowani zostali także nauczyciele.

Maria Klimurczyk i Klaudia Mularska - laureatkami VIII edycji Powiatowego Konkursu Ochrony Środowiska
Maria Klimurczyk i Klaudia Mularska - laureatkami VIII edycji Powiatowego Konkursu Ochrony Środowiska
Maria Klimurczyk i Klaudia Mularska - laureatkami VIII edycji Powiatowego Konkursu Ochrony Środowiska
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting