Skocz do zawartości

Grudzień

Konferencja prasowa poświęcona Zakładowi Aktywności Zawodowej w Posadzie

27 listopada, w siedzibie Starostwa odbyła się konferencja prasowa poświęcona "Celom powołania i zasadom funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie".
 
Powodem, dla którego zorganizowano spotkanie z dziennikarzami było zakończenie ważnego etapu w procesie finalizowania przedsięwzięcia, polegającego na pozyskaniu przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie stosownego zabezpieczenia finansowego, gwarantującego utworzenie pierwszego w powiecie konińskim Zakładu Aktywności Zawodowej.
 
Zaproszenie Starosty Konińskiego na konferencję przyjęli: radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Maciej Dąbrowski, Prezydent Miasta Konina Kazimierz Pałasz, zastępca Prezydenta Konina ds. społecznych, p.Tadeusz Tylak, Jędrzej Wański z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie (PTWK) Anna Śliwowska - Bednarz oraz delegacje uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Konina, Nieborzyna, Sadlna, Paprotni, Mielnicy Dużej i Wilczyna.
 
Spotkanie rozpoczęło się od przekazania Prezes PTWK w Koninie czeków symbolizujących wsparcie finansowe udzielone przez samorządy województwa, miasta i powiatu na utworzenie oraz prowadzenie Zakładu w Posadzie. Według przedstawionego kosztorysu, inwestycja wyniesie - 3.398.352,00 zł, z czego 75% (tj. ok. 2.700.000,00 zł) sfinansuje Samorząd Województwa Wielkopolskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a pozostałe 25 % - samorządy Powiatu Konińskiego i Miasta Konina (każdy po 424.794,00 zł.). Po uruchomieniu Zakładu, koszty jego działalności obsługowo-rehabilitacyjnej będą również współfinansowane przez samorządy miasta i powiatu w wysokości wynikającej z odrębnych aktów.
 
W swych wystąpieniach, przedstawiciele wszystkich trzech samorządów podkreślali wagę powstania Zakładu Aktywności Zawodowej w regionie konińskim. W kontekście sytuacji na lokalnym rynku pracy, znalezienie zatrudnienia należy do najpoważniejszych problemów osób niepełnosprawnych. Samorządowcy zgodnie wypowiedzieli się za koniecznością podejmowania dodatkowych działań ułatwiających osobom niepełnosprawnym podjęcie pracy.
 
Dzięki utworzeniu Zakładu w Posadzie, 60 osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności objętych zostanie rehabilitacją zawodową i społeczną. Ośrodek prowadzić będzie działalność wytwórczą i usługową oraz zbyt wyprodukowanych wyrobów i usług w ramach czterech sekcji: I "Catering" , II "Techniczna Obsługa Szkoleń i Konferencji", III. "Wyrób Pamiątek" oraz IV "Krawiectwo". W konsekwencji, rozwiązanie to posłuży uaktywnieniu lokalnej społeczności oraz wypełnieniu luki w systemie rehabilitacji zawodowej.
 
Z kolei, prezes Anna Śliwowska - Bednarz poinformowała, iż niepełnosprawni intelektualnie stanowią 1% ogólnej populacji, a w Polsce żyje ich ok. 380 tys. Zapewniła, też, że ta duża grupa ludzi może stać się częścią społeczeństwa, brać na siebie wiele obowiązków i być potrzebna. Wystarczy im tylko na to pozwolić. Wg pani prezes, to czego potrzebują osoby upośledzone umysłowo, to włączenie ich we wszystkie dziedziny życia i role społeczne. Zakład Aktywności Zawodowej będzie w pełni realizował to zadanie, przygotowując osoby z niepełnosprawnością intelektualną do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie na miarę ich indywidualnych możliwości. Stanie się też ogniwem łączącym Warsztaty Terapii Zajęciowej i Szkoły Specjalne z Zakładami Pracy Chronionej oraz otwartym rynkiem pracy.
 
Do dyskusji o celowości powołania ZAZ w Posadzie włączyli się także niepełnosprawni uczestnicy konferencji. Podopieczny Fundacji Mielnica w Koninie, p. Mariusz Pruski potwierdził, iż niepełnosprawni i ich rodziny od dawna czekają na taki Ośrodek. Liczą, iż znajdując w nim zatrudnienie, osoby niepełnosprawne będą mogły odciążyć finansowo swoje rodziny a nawet osiągnąć samowystarczalność ekonomiczną i zwiększyć swoją aktywność w życiu społecznym.
 
Konferencja stała się okazją do zaprezentowania dorobku artystycznego uczestników miejscowych warsztatów terapii zajęciowej a także skosztowania wyrobów cukierniczych przygotowanych przez niepełnosprawnych. Kolejnym miłym akcentem było obdarowanie osób zaangażowanych w utworzenie Zakładu własnoręcznie wykonanymi przez uczestników warsztatów upominkami, oraz upamiętniająca spotkanie - wspólna fotografia.

Konferencja prasowa poświęcona Zakładowi Aktywności Zawodowej w Posadzie
Konferencja prasowa poświęcona Zakładowi Aktywności Zawodowej w Posadzie
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting