Skocz do zawartości

Sierpień

Aktualności 2021

Strategia Rozwoju Powiatu - zapowiedź konsultacji społecznych

Zarząd Powiatu Konińskiego, uchwałą nr 317/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r., wszczyna procedurę konsultacji społecznych, których przedmiotem będzie „Strategia Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030”. Konsultacje rozpoczną się 6 września 2021 r. i potrwają do 20 września 2021 r.

Konsultacje społeczne „Strategia Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030” to ostatni etap przed przyjęciem dokumentu przez Radę Powiatu Konińskiego.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) na podstawie art. 3d. pkt. 1 w sprawach ważnych dla powiatu przeprowadzane są na jego terytorium konsultacje z mieszkańcami powiatu.

Celem konsultacji jest zapewnienie mieszkańcom powiatu konińskiego uczestnictwa w ważnych dla powiatu sprawach, w szczególności zbieranie opinii i propozycji do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących powiatu, w tym strategii i planów wieloletnich. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą organów powiatu. 

Dokument podlegający konsultacjom społecznym wraz z formularzem zgłaszania uwag będzie dostępny na stronie internetowej www.powiat.konin.pl w zakładce „Dla mieszkańców” – „Dialog społeczny” od 2 września 2021 r.
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting