Skocz do zawartości

Październik

Strona główna

Z XXVII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Udzielenie pomocy finansowej gminom, przyjęcie nowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, czy uchwalenie nowych stawek opłat za usuwanie pojazdów pozostawionych w miejscach zabronionych – to tylko niektóre z decyzji podjętych na XXVII sesji Rady Powiatu Konińskiego.

Radni Powiatu Konińskiego zebrali się w starostwie 29 października. Zanim przystąpili do pracy, za pośrednictwem przewodniczącej Żanetty Matlewskiej, pogratulowali Joannie Gadomskiej – nauczycielce z ZSEU w Żychlinie – zdobycia tytułu „Wielkopolski Nauczyciel Roku” oraz statuetki „Wawrzyn Pracy Organicznej 2021”. Laureatka dwóch prestiżowych nagród otrzymała też kwiaty i życzenia dalszych sukcesów od zarządu powiatu, które w imieniu organu złożyli starosta Stanisław Bielik i wicestarosta Władysław Kocaj.

Po raz pierwszy na posiedzeniu rady powiatu gościł Krzysztof Albiński – od miesiąca pełniący obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Nowy dyrektor lecznicy podziękował samorządowi powiatu za zaangażowanie w sprawy szpitala i przedstawił plan najbliższych działań służących jego rozwojowi.

Następnie rada wysłuchała wystąpienia Starosty Konińskiego, który przybliżył działalność zarządu powiatu i najważniejsze wydarzenia powiatowe z okresu międzysesyjnego. Stanisław Bielik poinformował radnych m.in. o wynikach I naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przypomniał, że samorząd powiatu złożył do funduszu trzy wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć na drogach powiatowych: Wilczyn-Wilczogóra (na odcinku 1820 m), Dąbroszyn-Modlibogowice (4000 m) oraz w Kawnicach, na odcinku ok. 870 metrów. Do dofinansowania zakwalifikowano jedynie inwestycję polegającą na. „Przebudowie drogi powiatowej nr 3231P w m. Kawnice - ETAP I”, której koszt wyniesie blisko 5 mln zł, z czego 4 714 976 zł stanowić będą środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W części sprawozdawczej posiedzenia radni przyjęli informacje: z bieżącego utrzymania dróg powiatowych oraz z realizacji zadań oświatowych w ubiegłym roku szkolnym, a także zapoznali się z informacją dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.

Obrady przyniosły też rozstrzygnięcia w sprawie zmian w uchwale dotyczącej określenia zadań powiatu i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację. Organ stanowiący uchwalił Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027, a także zatwierdził nowe stawki opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu, które będą obowiązywać na terenie powiatu konińskiego w przyszłym roku.

Radni byli jednomyślni w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r. Wyrazili też zgodę na udzielenie wsparcia finansowego gminom: Ślesin, Skulsk, Kramsk i Wilczyn na zadania związane z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych. Każda z jednostek samorządu terytorialnego otrzymała pomoc powiatu w formie dotacji celowej wynoszącej 10 tysięcy złotych.

Kolejne decyzje rady również dotyczyły finansów powiatu. Radni przyjęli informacje z wykonania budżetu powiatu za I półrocze tego roku oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu wg stanu na 30 czerwca 2021 r. Organ stanowiący przyjął też autopoprawki zgłoszone przez zarząd powiatu, a następnie wprowadził zmiany do uchwały budżetowej na rok 2021 oraz wieloletniej prognozy finansowej powiatu.
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting