Skocz do zawartości

Październik

Strona główna

XXVII sesja Rady Powiatu Konińskiego

W najbliższy piątek, 29 października, odbędzie się XXVII sesja Rady Powiatu Konińskiego. Obrady rozpoczną się o godz. 12.00 w sali konferencyjnej starostwa.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, posiedzenie będzie miało charakter zamknięty. Zapraszamy do śledzenia obrad online na stronie powiatu.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.
 6.  Informacja z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2021 roku.
 7.  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego wg stanu na dzień 30.06.2021 r.
 8. Informacja z bieżącego utrzymania dróg.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Ślesin.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Skulsk.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązującej w roku 2022 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 17. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
 18. Wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Zamknięcie obrad.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting