Skocz do zawartości

Październik

Strona główna

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Wypełniając postanowienia ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Zarząd Powiatu Konińskiego 15 października 2020 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej.

Oferty na konkurs można składać w terminie do 12 listopada 2021 r. do godz. 15.00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin (pokój 168 na parterze budynku) lub przesłać na ww. adres Starostwa Powiatowego w Koninie.  

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting