Skocz do zawartości

Październik

Strona główna

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich

Kobiety pełnią kluczową rolę w rozwoju obszarów wiejskich, zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego i walce z ubóstwem. Przypominać ma o tym święto obchodzone 15 października.

Dzień Kobiet Wiejskich ogłosiło Zgromadzenie Ogólne ONZ w rezolucji z grudnia 2007 r. W dokumencie podkreślono, że w wielu częściach świata to kobiety zajmują się uprawą i hodowlą, zapewniając żywność, wodę i opał swoim rodzinom. By zdywersyfikować źródła dochodów, prowadzą także działalność niezwiązaną z rolnictwem. Zapewniają też opiekę dzieciom oraz osobom starszym i chorym.

W Polsce mamy szczególne powody do świętowania Międzynarodowego Dnia Kobiety Wiejskiej, ponieważ nasze polskie gospodynie są coraz bardziej aktywne i zaangażowane w życie swoich miejscowości. Kobiety na wsiach są ostoją tradycji i motorem postępu, a jednocześnie pełnią te same funkcje rodzinne co panie w miastach. Obecnie swój renesans przeżywają także koła gospodyń wiejskich. Panie chętnie zrzeszają się i chcą wspólnie działać na rzecz swoich lokalnych społeczności

W obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich regularnie włączają się instytucje Unii Europejskiej.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich, składamy gorące życzenia każdej z pań żyjącej i pracującej na wsi. Niech każdy dzień przynosi Wam jak najwięcej powodów do uśmiechu.  
 

Więcej informacji na stronie ONZ.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting