Skocz do zawartości

Listopad

Strona główna

Powiat zakończył szesnastą edycję Programu usuwania azbestu

Starostwo Powiatowe w Koninie zakończyło realizację tegorocznej edycji programu usuwania azbestu. Skorzystało z niego 406 mieszkańców.

Samorząd powiatowy od 16 lat pomaga właścicielom nieruchomości położonych na terenie 14 gmin powiatu w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo-azbestowych, finansując ich demontaż z budynków mieszkalnych i gospodarczych, transport oraz unieszkodliwienie. Od początku przedsięwzięcie dotowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

„Dzięki pracom prowadzonym od kwietnia do października 2022 roku, zlikwidowaliśmy kolejne 980 ton odpadu azbestowego z 406 nieruchomości. Tegoroczna realizacja Programu kosztowała ok. 500 tysięcy złotych i została sfinansowana ze środków zabezpieczonych w budżecie powiatu oraz pozyskanych z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 40% całkowitych kosztów kwalifikowanych zadania” – informuje Agnieszka Rączka, inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Szesnastoletnia realizacja Programu przyczyniła się do unieszkodliwienia z terenu powiatu ponad 14,1 tysięcy ton wyrobów zawierających azbest. Samorząd przeznaczył na ten cel ponad 8 mln 350 tys. zł, w tym ponad 5 mln 630 tys. stanowiły środki własne powiatu, a pozostałe 2 mln 720 tys. zł dotacje z funduszy ochrony środowiska.

Działania związane z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest stanowią najbardziej znaczący dorobek samorządu powiatu konińskiego w zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi. Program będzie nadal kontynuowany w 2023 r. Na jego realizację powiat otrzyma dotację w wysokości do 185 200,00 zł. Umowa gwarantująca dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana przez przedstawicieli powiatu 27 października br.

Wnioski mieszkańców o dofinansowanie usunięcia azbestu realizowane są według kolejności daty wpływu do urzędu oraz możliwości finansowych powiatu. Jeśli wniosek nie zakwalifikuje się do realizacji w danym roku z powodu wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie powiatu, zostanie sfinalizowany w roku następnym, jeżeli wnioskodawca ponowi wniosek podczas nowego naboru.

Przedsięwzięcie pn. "Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w roku 2021 i 2022" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Programu usuwania azbestu - logo
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting