Skocz do zawartości

Listopad

Strona główna

Wsparcie finansowane dla powiatu na likwidację wyrobów zawierających azbest

Umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w roku 2021 i 2022” podpisał Powiat Koniński 12 listopada 2021r.
 
Umowa zakłada, że samorząd powiatu otrzyma na likwidację wyrobów azbestowych dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu dotację do kwoty ogółem 299.200 zł netto, co stanowi 40% całkowitych kosztów kwalifikowanych zadania. Dofinansowanie udzielane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu oraz Narodowego Funduszu, w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.
 
Pierwsza transza – 79.200 zł netto zostanie wypłacona w 2021 r. jako refundacja kosztów poniesionych przez Powiat, natomiast druga i trzecia  - łącznie 220.000 zł netto zostanie wypłacone zgodnie z harmonogramem w roku 2022.
 
We wrześniu 2021 roku została zakończona już piętnasta edycja „Programu usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Konińskiego - kontynuacja”. W ramach tegorocznej edycji programu udało się usunąć ponad 960 ton wyrobów zawierających azbest. Prace były prowadzone na 386 nieruchomościach należących do osób fizycznych, zlokalizowanych na terenie Powiatu.
 
Na montaż finansowy przedsięwzięcia złożyły się środki finansowe pochodzące z budżetu powiatu oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Wartość całego przedsięwzięcia to  500 tyś zł.
 
Piętnastoletnia realizacja Programu przyczyniła się do unieszkodliwienia ponad 13 tys. ton wyrobów zawierających azbest. Powiat Koniński przeznaczył na ten cel kwotę ponad 7 mln 800 tyś zł, z czego środki własne to ponad 5 mln 350 tyś zł. Pomoc finansową w wysokości ponad 2 mln 600 tyś  zł powiat pozyskał z WFOŚiGW.
 
Jednocześnie przypominamy, iż materiały zawierające azbest to odpady niebezpieczne, które powinny być unieszkodliwione poprzez umieszczenie ich na wyznaczonym składowisku, uprawnionym do przyjmowania tego rodzaju odpadów.
 
Poniżej prezentujemy odnośniki do strony o tematyce azbestowej, dzięki którym można zdobyć jeszcze więcej informacji dotyczącej szkodliwości azbestu:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/Usuwanie-azbestu
 Przedsięwzięcie pn. “Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w roku 2021 i 2022" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Wsparcie finansowane  dla powiatu na likwidację wyrobów zawierających azbest
Wsparcie finansowane  dla powiatu na likwidację wyrobów zawierających azbest
Wsparcie finansowane  dla powiatu na likwidację wyrobów zawierających azbest
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting