Skocz do zawartości

Listopad

Strona główna

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu Konińskiego ogłasza otwarty konkursy ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa na lata 2022-2024 oraz zaprasza do składania ofert.

Realizując Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Zarząd Powiatu Konińskiego 29 listopada 2018 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Oferty na konkurs w zakresie turystyki i krajoznawstwa na lata 2022-2024 można składać w terminie do 15 grudnia 2021 r. do godz. 15.00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin (pokój 168 na parterze budynku) lub przesłać na ww. adres Starostwa Powiatowego w Koninie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego.
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting