Skocz do zawartości

Kwiecień

Strona główna

Powiatowy konkurs wiedzy historycznej

Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie ogłasza powiatowy konkurs wiedzy historycznej pn. "Test wiedzy o wojnach napoleońskich 1796-1815". Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego "Konin czasów Napoleona - książka, wystawa, konkurs" współfinansowanego ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy pochodzących z budżetu Miasta Konina.

W ramach zadania SP MBP w Koninie we współpracy z I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie i Miejską Biblioteką Publiczną im. Zofii Urbanowskiej w Koninie wyda również książkę Szymona Jagodzińskiego "Konin na tle wojen napoleońskich 1806-1813", zorganizuje wystawę oraz prelekcję.

Konkurs trwa od 06 kwietnia do 4 maja br i organizowany jest dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z Konina i powiatu konińskiego.

Zgłoszenia udziału w konkursie wraz z załącznikami (Karta zgłoszeń, zgody rodziców/opiekunów na udział w Konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych) dostępne są na stronie www.mbp.konin.pl i należy przesłać je w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2022 roku poprzez:
 • pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@mbp.konin.pl, podając w tytule wiadomości nazwę konkursu, decyduje data przesłania elektronicznego,
 • pocztę tradycyjną na adres:
  Stowarzyszenie Przyjaciół MBP w Koninie
  ul. Dworcowa 13,
  62-510 Konin
  z dopiskiem NAPOLEON, decyduje data stempla pocztowego,
 • dostarczenie do sekretariatu MBP w Koninie, w zaklejonej kopercie, na której wpisano nazwę konkursu i dopisek NAPOLEON, najpóźniej w ostatnim dniu zgłaszania udziału w Konkursie.
Nie ma ograniczeń, co do liczby uczestników zgłoszonych z jednej szkoły.

Test wiedzy przeprowadzony zostanie 25 kwietnia 2022 r. od godz. 10.00, w Sali konferencyjnej MBP w Koninie, przy ul. Dworcowej 13


Źródło: MBP w Koninie
 
Plakat promujący konkurs wiedzy historycznej pn. "Test wiedzy o wojnach napoleońskich 1796-1815".
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting