Skocz do zawartości

Kwiecień

Strona główna

Podziękowano tym, którzy wytyczają nowe szlaki

Po raz dwudziesty drugi, 21 kwietnia 2022 r. w Konińskim Domu Kultury, władze powiatu końskiego podsumowały miniony rok, dziękując jednocześnie za wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia.
 
Państwo jesteście tymi, którzy nie podążają wydeptanymi ścieżkami. To Państwo właśnie odważnie kroczycie drogami, często przedzierając się przez gąszcze trudności po to, by odkryć i wytyczyć nowe szlaki. To wielki zaszczyt stanąć przed niezwykłymi ludźmi o wielu talentach, odważnymi w dążeniu do celów, wyznaczającymi standardy i odkrywającymi nieznane - tymi słowami powitała gości Żanetta Matlewska przewodnicząca Rady Powiatu Konińskiego, podkreślając, że jest jednocześnie pierwszą kobietą w historii powiatu konińskiego pełniącą zaszczytną funkcję przewodniczącej rady.
Mimo wielu trudności z jakimi musieliśmy mierzyć się w samorządzie powiatowym to uważam, że miniony rok 2021, a sięgając wstecz również 2020, z punktu widzenie naszej samorządowej pracy możemy ocenić pozytywnie. (…) Efekty naszej pracy nie byłby możliwe bez współpracy z wieloma podmiotami i organizacjami działającymi w powiecie. Za co wszystkim, którzy z nami współpracują dziękuję. – dodał starosta Stanisław Bielik. Podziękował także między innymi: wojewodzie wielkopolskiemu, marszałkowi województwa wielkopolskiemu, samorządowcom, przedstawicielom organizacji pozarządowych, firm, służb mundurowych, mediom lokalnym oraz pracownikom starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu.
 
Po przemówieniach gospodarzy uroczystości wręczono odznaki tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego”, które otrzymali: Elżbieta Barszcz – dyrektor Muzeum Okręgowego w Koninie oraz  Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych.
Najważniejszym jednak punktem programu było wręczenie statuetek „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju Powiatu Konińskiego”.
 
W dziedzinie „Gospodarka” Zarząd Powiatu nominował 4 przedsiębiorstwa: ABC – PAK sp. z o.o. sp.k. z Sompolna, Gebhardt Stahl Polska sp. z o.o. z Modły Królewskiej (gmina Stare Miasto), PHU TOMBIG Tomasz Goździk z Brzeźna (gmina Krzymów) oraz Spółdzielnię Socjalną „Komunalka Rzgów”.
Statuetki otrzymali: ABC – PAK sp. z o.o. sp.k. z Sompolna oraz Spółdzielnia Socjalna „Komunalka Rzgów” za rozwój firm i zwiększenie zatrudnienia (mimo okresu pandemii) oraz za współpracę z lokalną społecznością i samorządami wspierając liczne wydarzenia społeczne.

Za „Działalność społeczną” nominację otrzymali: Andrzej Prętnicki  działacz społeczny z Sompolna, Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej”, Hanna Nawrocka wiceprezes Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Chorym „Tęczowa Gromada” ze Starego Miasta, Jadwiga Janiak działaczka społeczna z gminy Stare Miasto, Katarzyna Hryciuk działaczka społeczna z gminy Krzymów.
W tej kategorii Zarząd Powiatu przyznał 2 statuetki. Pierwszą uhonorowano Andrzeja Prętnickiego, podkreślając jego zaangażowanie w wiele przedsięwzięć sportowych, społecznych i kulturalnych oraz niezwykłą umiejętność łączenia pokoleń we wspólnym działaniu. Druga statuetka trafiła do Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej” w podziękowaniu za podejmowanie inicjatyw mających istotny wpływ na rozwój lokalny, wyznaczanie standardów usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz za współpracę z lokalnymi samorządami i przedsiębiorcami integrując środowisko lokalne i w znaczący sposób przyczyniając się do promocji regionu konińskiego w kraju.

W kategorii „Kultura”, nominację otrzymali: Danuta Pydyńska - instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie, Jacek Matusiak - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto, Parafia Ewangelicko – Reformowana w Żychlinie, Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Pamięci FRYDHOF oraz Zespół Folklorystyczny „Dębowiacy” z Sompolna.
Statuetki trafiły do: Danuty Pydyńskiej – zaangażowanej w kultywowanie lokalnego dziedzictwa i realizującej przedsięwzięcia odkrywające tożsamość kulturową regionu, pozwalające rozbudzać pasje oraz wspierać talenty młodych oraz do Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Ratowania Pamięci FRYDHOF prowadzącego niełatwą walkę z upływającym czasem skupiając swoje działania nie tylko na ratowaniu cmentarzy, ale także na prowadzeniu wśród mieszkańców powiatu edukacji historycznej.

Za osiągnięcia w dziedzinie „Sport i turystyka” do nagrody nominowano: Adriana Stanisławskiego – nauczyciela i szermierza ze Starego Miasta, Janusza Kwiecińskiego – prezesa Klubu Tenisowego „Wicher” w Liścu Wielkim oraz Gmina Grodziec. Statuetką wyróżniono Janusza Kwiecińskiego - trenera i działacza sportowego wyróżniającego się szczególną aktywnością w nauce tenisa stołowego, szkoląc przede wszystkim dzieci i młodzież. Najlepszym dowodem na skuteczność tych treningów są wyniki osiągane przez zawodników klubu w mistrzostwach Wielkopolski i wygrana w Grand Prix Wielkopolski we wszystkich kategoriach wiekowych.
 
Nie zabrakło także akcentów muzycznych. W części artystycznej można było usłyszeć w autorskich piosenkach Violettę Kozłowską-Zając wraz z towarzyszącymi jej muzykami: Sławomirem Kluczewskim i Mariuszem Stawickim oraz młodych artystów z powiatu konińskiego: zespół Quintet Brass, złożony z muzyków Sompoleńskiej Orkiestry Dętej oraz Gustawa Konata ze Studia Piosenki Estradowej HIT w Koninie. Taneczne umiejętności zaprezentowali z kolei soliści zespołu FART.

Zwieńczeniem galowego wieczoru był koncert zespołu SOYKA Kwartet, który oczarował publiczność muzyką, śpiewem i historiami opowiadanymi przez Stanisława Soykę.
 
Po koncercie na uczestników Gali czekał słodki poczęstunek oraz degustacja win produkowany w firmie VIN KON.
22 Gala Powiatu Konińskiego
22 Gala Powiatu Konińskiego
22 Gala Powiatu Konińskiego
22 Gala Powiatu Konińskiego
22 Gala Powiatu Konińskiego
22 Gala Powiatu Konińskiego
22 Gala Powiatu Konińskiego
22 Gala Powiatu Konińskiego
22 Gala Powiatu Konińskiego
22 Gala Powiatu Konińskiego
22 Gala Powiatu Konińskiego
22 Gala Powiatu Konińskiego
22 Gala Powiatu Konińskiego
22 Gala Powiatu Konińskiego
22 Gala Powiatu Konińskiego
22 Gala Powiatu Konińskiego
22 Gala Powiatu Konińskiego
22 Gala Powiatu Konińskiego
22 Gala Powiatu Konińskiego
22 Gala Powiatu Konińskiego
22 Gala Powiatu Konińskiego
22 Gala Powiatu Konińskiego
22 Gala Powiatu Konińskiego
22 Gala Powiatu Konińskiego
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting