Skocz do zawartości

Grudzień

Strona główna

Sześć umów w jedno przedpołudnie

W konińskim starostwie podpisano dokumenty w sprawie prowadzenia trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz wykonania termomodernizacji w trzech powiatowych jednostkach.
 
W obecności mediów, przedstawiciele samorządu powiatu podpisali dziś trzy umowy o udzielenie dotacji Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich w Koninie na prowadzenie w przyszłym roku w powiecie dwóch punktów Nieodpłatnych Porad Obywatelskich oraz punktu Nieodpłatnych Porad Prawnych wraz z Mediacją. Zadanie kosztować będzie łącznie 190.080,00 zł, a każda z przekazanych dotacji wyniesie  63.360,00 zł.

- Na terenie powiatu konińskiego funkcjonuje pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z ustawą, prowadzenie trzech spośród nich powierzane jest organizacji pozarządowej, wyłanianej każdego roku w otwartym konkursie ofert. Cieszę się, że ponownie będziemy realizować te zadania we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich. Jest to sprawdzony partner, który uczestniczy w powiatowym systemie bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich od 2016 roku – powiedział starosta koniński Stanisław Bielik.
O dotychczasowej współpracy z samorządem powiatu pozytywnie wypowiedziała się również Anna Lewandowska, Prezes Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie. Podzieliła się również z dziennikarzami wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

- W tym roku z usług punktów prowadzonych przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich skorzystało ponad pięciuset mieszkańców powiatu konińskiego. W większości przypadków porady dotyczyły problemów mieszkaniowych, zadłużeń, a także spraw z zakresu prawa rodzinnego, np. spraw spadkowych. Osobami potrzebującymi pomocy prawnej były też osoby starsze, które stały się ofiarami oszustw – poinformowała Anna Lewandowska – wszystkie tegoroczne porady, ale również i te udzielone wcześniej, potwierdzają potrzebę istnienia takiej formy pomocy osobom, które ze względu na warunki ekonomiczne są wykluczone z możliwości komercyjnego uzyskania pomocy prawnej – dodała Prezes Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie.

Na zakończenie spotkania starosta Stanisław Bielik podkreślił, że w celu zapewnienia mieszkańcom powiatu konińskiego jak najlepszego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, usługi te będą, tak jak w latach ubiegłych, świadczone na terenie wszystkich 14 gmin powiatu.

Kolejnym wydarzeniem, które odbyło się na sali konferencyjnej w starostwie, było podpisanie umów na realizację zadań inwestycyjnych w trzech jednostkach organizacyjnych powiatu w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych w powiecie konińskim.Objęte umowami prace prowadzone będą w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie oraz Zespołach Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie i w Sompolnie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 12 250 800,00 zł. Dzięki zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Powiat Koniński otrzymał na jego realizację wsparcie w wysokości 10 871 847,00 zł.

Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych w powiecie konińskim” realizowany będzie w trzech częściach (dla każdej jednostki powiatowej osobno) w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, czyli od opracowania dokumentacji projektowej po realizację robót polegających głównie na: wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu ścian i dachów, wymianie źródeł ciepła oraz montażu paneli fotowoltaicznych.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) dla wszystkich trzech części zamówienia wybrany został jeden wykonawca - Usługi Ogólno-Budowlane Damian Pieszak, Lisiec Mały 62, 62-571 Stare Miasto.

- Jestem szczęśliwy, że udało nam się pozyskać prawie 11 milionów na inwestycje w tak ważnych społecznie placówkach, jakimi są nasze szkoły w Kleczewie i w Sompolnie oraz Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie. Do tej pory, na tak wysokie dofinansowanie mogliśmy liczyć tylko przy realizacji zadań na drogach. Środki te, oraz niewielki wkład własny powiatu, pozwolą wykonać w naszych jednostkach prace, które wpłyną na znaczną poprawę ich funkcjonalności. Ponadto, dzięki modernizacji nieefektywnych źródeł ogrzewania i zastosowaniu w budynkach odnawialnych źródeł energii przyczynią się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń – powiedział starosta Stanisław Bielik - Jestem bardzo zadowolony, że wykonawcą tych prac będzie firma Usługi Ogólno-Budowlane Damian Pieszak z Liśca Małego, która już przy realizacji wcześniejszych inwestycji powiatu dała się poznać, jako rzetelny i solidny wykonawca.
- Chciałbym podkreślić, że zrealizowane inwestycje poprawią efektywność energetyczną placówek prowadzonych przez powiat oraz umożliwią ograniczenie zużycia energii, co wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacji budynków – dodał wicestarosta koniński Władysław Kocaj.

Realizacja projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych w powiecie konińskim” potrwa od stycznia 2023 r. do listopada 2024 r.
 
 
Sześć umów w jedno przedpołudnie
Sześć umów w jedno przedpołudnie
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting