Skocz do zawartości

Grudzień

Strona główna

Harcerze przekazali starostom Betlejemskie Światło Pokoju

Harcerze z ZHP przekazali dziś (19 grudnia) na ręce starosty i wicestarosty konińskiego Betlejemskie Światło Pokoju dla mieszkańców powiatu.

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem radości, braterstwa, pokoju i wspólnoty. Jego idea narodziła się w 1986 r. w Austrii. Polscy harcerze Betlejemskie Światło Pokoju odbierają od słowackich kolegów od 1991 r. Płomień z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem trafia do mieszkańców Polski głównie poprzez kościoły, urzędy i szpitale.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting