Skocz do zawartości

Czerwiec

Strona główna

Rolnicy z powiatu konińskiego laureatami konkursu

Państwo Krystyna i Piotr Mizerni z Nowego Czarkowa, gm. Kramsk zostali laureatami konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2021, otrzymując z rąk Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego - statuetkę siewcy.

Wśród nominowanych z naszego powiatu  znaleźli się również rolnicy: Maria i Sebastian Staszakowie z Biskupic, gm. Grodziec oraz Ilona i Marek Michalakowie z Kuchar Borowych, gm. Rychwał.

Uroczysta gala odbyła się 5 czerwca w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich. Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył wówczas statuetki Siewcy zwycięzcom konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2021. Do konkursu organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, rolników zgłaszają m.in. Rady Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej, jak również samorządy powiatowe i gminne z terenu województwa. To wyjątkowe w skali kraju i największe w regionie przedsięwzięcie promujące wielkopolskie rolnictwo.

W konkursie mogli uczestniczyć rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne od co najmniej 7 lat i są producentami: rolniczych surowców i żywności nieprzetworzonej oraz przetworzonej, warzyw, owoców i roślin ozdobnych, materiału hodowlanego i zarodowego, materiału siewnego i szkółkarskiego, wikliny, trzciny, roślin leczniczych i innych. W tym roku do rywalizacji przystąpiło 45 gospodarstw. Laureaci otrzymali tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku, statuetkę Siewcy, a także nagrodę finansową w wysokości 15 tysięcy złotych.

Zadanie wyłonienia najlepszych wielkopolskich rolników powierzone zostało Kapitule Konkursu, której przewodniczy prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, reprezentujący Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Kapituła zakwalifikowała do konkursu 20 rolników, którzy prezentowali wyjątkowo wysoki poziom produkcji rolniczej, stosowali nowoczesne technologie, odznaczali się dobrą organizacją pracy, wysoką estetyką gospodarstw, uzyskiwali wysokie efekty ekonomiczne, przejawiali troskę o środowisko naturalne.

W tym roku po raz pierwszy przyznano osobne wyróżnienie w postaci Nagrody Specjalnej dla rolnika za szczególne osiągnięcia, wkład i zaangażowanie w rozwój działalności rolniczej na terenie Województwa Wielkopolskiego.

W trakcie 20 lat wzięło w nim udział ponad 1300 rolników, natomiast statuetkę Siewcy otrzymało łącznie 195 osób. Gospodarstwa nagrodzone w konkursie są wizytówką wielkopolskiego rolnictwa i reprezentują szeroki wachlarz kierunków produkcji rolnej. Odznaczają się przede wszystkim wysokim poziomem produkcji rolniczej, stosowaniem nowoczesnych technologii oraz dobrą organizacją pracy i estetyką gospodarstw.
 
Rolnicy z powiatu konińskiego laureatami konkursu
Rolnicy z powiatu konińskiego laureatami konkursu
Rolnicy z powiatu konińskiego laureatami konkursu
Rolnicy z powiatu konińskiego laureatami konkursu
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting