Skocz do zawartości

Czerwiec

Strona główna

Rekrutacja do Hufca Pracy w Koninie na rok szkolny 2022/2023

Ochotniczy Hufiec Pracy w Koninie zaprasza do rekrutacji do Szkoły Podstawowej dla dorosłych, Szkoły Branżowej I stopnia oraz na szkolenia kursowe.
 
Formy szkolenia teoretycznego w OHP
Szkoła Podstawowa dla dorosłych klasa VII i VIII – podstawowe kryteria przyjęcia: ukończony 14. i nieukończony 18. rok życia, niepowodzenia szkolne, opóźnienia w nauce, niespełnienie obowiązku szkolnego, trudna sytuacja materialna, rodzinna i społeczna. Nauka trwa 1 lub 2  lata, 3 razy w tygodniu. Uczestnicy szkoły podstawowej odbywają praktyki, za które otrzymują wynagrodzenie w wysokości ok. 250 zł brutto miesięcznie.
Szkoła Branżowa I stopnia – dla osób, które ukończyły  szkołę podstawową. Nauka trwa  3 lata.
Szkolenie kursowe (w systemie wewnątrzzakładowym) dla osób, które ukończyły  szkołę podstawową. Nauka w tym systemie trwa 3 lata. Istnieje możliwość skrócenia praktyki, jeśli uczeń ma zaliczony okres pobytu w  szkole podstawowej w ramach OHP. 
 
Szkolenie praktyczne
Odbywa się na podstawie umów w celu przygotowania zawodowego w wielu zakładach i zawodach na terenie Konina i okolic. Praktyka ma charakter nauki zawodu, jeśli uczeń uczęszcza do szkoły branżowej lub na szkolenie kursowe. Nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym lub egzaminem na robotnika wykwalifikowanego. Praktyka ma charakter przyuczenia do wykonywania określonej pracy, jeśli uczeń uczęszcza do szkoły podstawowej. Przyuczenie kończy się egzaminem sprawdzającym. Jeśli po okresie przyuczenia uczeń podejmie naukę zawodu w tej samej specjalności, wówczas zalicza się czas przyuczenia do wymaganego okresu nauki zawodu (do 36 miesięcy). Wysokość wynagrodzenia za praktykę w szkole branżowej oraz SK zależna jest od roku nauki: I rok ok. 312 zł brutto, II rok ok. 374 zł brutto, III rok ok. 436 zł brutto.
 
Propozycje praktyk
Dla uczestników szkoły podstawowej: krawiec (własne warsztaty w hufcu), mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, cukiernik, piekarz, stolarz.
Dla uczestników szkoły zawodowej: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, cukiernik, piekarz, stolarz, ślusarz, sprzedawca, lakiernik, blacharz samochodowy.
 
Hufiec, oprócz działalności edukacyjnej, organizuje imprezy sportowe, turystyczne i kulturalno-oświatowe, wspiera działalność kół zainteresowań (plastyczne, kulinarne, sportowe, turystyczne, wolontariackie), a także organizuje zajęcia wychowawcze i profilaktyczne.

Komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do pobrania w OHP w Koninie: Hufiec Pracy 15-3, ul. Kanałowa 1, 62-510 Konin-Gosławice, tel.  63-242-74-21, e-mail: hp-konin@ohp.pl, www.wielkopolska.ohp.pl. Dojazd z Konina do Gosławic autobusem linii: 55, 56, 65.
 
Źródło: OHP Konin, grafika – www.wielkopolska.ohp.pl
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting