Skocz do zawartości

Czerwiec

Strona główna

Informacja o aktualnych naborach w Powiatowym Urzędzie Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie realizuje dwa projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)” (przeznaczony dla osób bezrobotnych do 30 roku życia) oraz „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)” (przeznaczony dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia). W związku z tym, że każdy z tych projektów ma dodatkowe wymagania co do grupy docelowej, informację, czy dana osoba kwalifikuje się do udziału w projekcie można uzyskać w urzędzie.
 
W ramach ww. projektów PUP w Koninie posiada jeszcze środki i prowadzi nabory na następujące formy:
  1. Staż dla osób bezrobotnych. Wniosek o zorganizowanie stażu składa pracodawca, może on wskazać osobę, którą proponuje przyjąć na staż – informacje tel. 63 247 78 38.
  2. Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Wniosek składa pracodawca – informacje tel. 63 247 78 45.
  3. Bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia. Wniosek składa osoba bezrobotna – informacje tel. 63 247 78 34.
  4. Szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych – informacje tel. 63 247 78 43.
Osoba składa „Kartę kandydata na szkolenie” na następujące szkolenia:
  • Prawo jazdy kat. C (dla osób, które posiadają prawo jazdy kat. B i mają ukończone 21 lat);
  • Kurs przygotowujący do egzaminu ECDL PROFILE – Moduł B-4 Arkusze kalkulacyjne (dla osób, które znają obsługę komputera);
  • Szkolenie w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1KV.
  1. Szkolenia indywidualne. Wniosek składa osoba bezrobotna, a wskazane przez nią szkolenie musi kończyć się uzyskaniem kwalifikacji oraz dotyczyć zawodu deficytowego w powiecie konińskim – informacje tel. 63 247 78 43.
  2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Wniosek składa osoba bezrobotna – informacje tel. 63 247 78 40.
Szczegółowe informacje o naborach na ww. formy wsparcia można znaleźć na stronie internetowej www.konin.praca.gov.pl oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin.
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting